مشخصات تیم
نام تیم: هرتابرلین
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: برلین
استادیوم اختصاصی: المپیک برلین
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸