مشخصات تیم
نام تیم: اردن
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: اردن
شهر: امان
استادیوم اختصاصی: امان
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸