مشخصات تیم
نام تیم: عراق
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: عراق
شهر: بغداد
استادیوم اختصاصی: بغداد
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸