مشخصات تیم
نام تیم: هنگ کنگ
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: هنگ کنگ
شهر: هنگ کنگ
استادیوم اختصاصی: هنگ کنگ
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸