مشخصات تیم
نام تیم: قطر
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: قطر
شهر: دوحه
استادیوم اختصاصی: دوحه
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸