مشخصات تیم
نام تیم: کره جنوبی
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: کره جنوبی
شهر: سئول
استادیوم اختصاصی: سئول
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷