تألیف کتاب منابع، مصارف و مسائل آب خراسان جنوبی

کتاب منابع، مصارف و مسائل آب چاپ دانشگاه بیرجند به نویسندگی دکتر خزیمه‌نژاد عضو هیأت علمی گروه علوم و مهندسی ‏آب دانشگاه بیرجند و دو نفر از دانشجویان دکتری منابع آب با همکاری و حمایت شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی به رشته تألیف درآمد.

این استان مرزی در چند دهه اخیر با خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه شده و این موضوع مهم مورد تأکید و توجه دولت، شرکت آب منطقه‌ای و اساتید دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع زیر زمینی و براثر خشکسالی مستمر، افت سطح منابع آب زیر زمینی و کسری مخزن ایجاد شده، ۸ دشت خراسان جنوبی ممنوعه بحرانی، ۱۸ دشت ممنوعه و ۹ محدوده مطالعاتی فاقد تخصیص است.


بیشتر بخوانید


در سال آبی گذشته (اول مهر ۱۴۰۱ تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۲) کسری مخزن منابع آب زیرزمینی استان از ۱۲۰ میلیون مترمکعب به ۱۳۶ میلیون مترمکعب رسید.

خزیمه‌نژاد نویسنده کتاب منابع، مصارف و مسائل آب گفت: در این کتاب که با بررسی و تحقیق، در جدیدترین و به روزترین مطالب و مقالات علمی پژوهشگران حوزه آب که بخشی از آن متعلق به خود نویسندگان است به رشته تحریر در آمده است، سعی بر آن بوده که در حد بضاعت به مسائل و مباحث به روز آب پرداخته شود و مجموعه‌ای مفید را در اختیار مخاطبین و علاقه‌مندان قرار دهد.

او افزود: مطالعه کتاب، کمک شایانی به مخاطبان خود برای آشنایی و درک بیشتر مسائل و چالش‌های مرتبط با حوزه آب کرده و به کارشناسان برای سهولت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند.

خزیمه‌نژاد بیان کرد: به طور کلی مسائل مربوط به حوزه آب بسیار متنوع و متعدد هستند که حل، تخفیف یا سازگاری با آن، نیازمند عزم و اراده ملی و مشارکت همگانی و عمومی و همکاری مردم و دولت است.