اصطلاح دایناسور از واژه یونانی باستان دینو یا "وحشتناک" و ساروو یا "مارمولک" می‌آید. همانطور که درک ما از این موجودات ماقبل تاریخ در طول زمان بیشتر تصحیح شده، تلاش برای ایجاد مدل‌های اندازه‌ی زندگی آن‌ها با دقت و کیفیت واقعی افزایش یافته است. از قرن گذشته تا به حال بسیاری از مجسمه دایناسور‌ها در جهان بیشتر به چشم سرگرمی در مقیاس بزرگ ساخته شده اند.

عضویت در کانال سروش عکس
عضویت در کانال سروش عکس