باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل جمعه 30 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز جمعه 30 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل جمعه 30 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز جمعه 30 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - پروازهای فرودگاه اردبیل جمعه 30 شهریور ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل پنجشنبه 29 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه 29 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل پنجشنبه 29 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه 29 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - پروازهای فرودگاه اردبیل پنجشنبه 29 شهریور ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل چهارشنبه 28 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 28 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل چهارشنبه 28 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 28 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 28 شهریور ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - مرمت مسجد تاریخی "میرزا علی اکبر" در اردبیل
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی آثار تاریخی در استان بخشی از مرمت مسجد تاریخی "میرزا علی اکبر" در اردبیل به اتمام رسیده است.
باشگاه خبرنگاران - ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: واحدهای تولیدی صادرات محور در استان اردبیل ایجاد می شود.
باشگاه خبرنگاران - دمای هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا خنک خواهد بود
مدیر کل هواشناسی اردبیل؛
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: دمای هوای استان اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی خنک خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران - توسعه صادرات با ارزش افزوده از مهمترین برنامه ها در استان اردبیل است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: توسعه صادرات با ارزش افزوده از مهمترین برنامه‌ها در استان اردبیل است.
باشگاه خبرنگاران - ساماندهی سرویس‌های مدارس در اردبیل
رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: سرویس های مدارس اردبیل ساماندهی می شوند.
باشگاه خبرنگاران - جذب سرمایه گذاران خارجی به استان اردبیل پیگیری می شود
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل گفت: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاران آنها مورد پیگیری جدی مدیریت استان است.
پیشخوان

اخبار اردبیل :

پیشخوان
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل جمعه 30 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز جمعه 30 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل جمعه 30 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز جمعه 30 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - پروازهای فرودگاه اردبیل جمعه 30 شهریور ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل پنجشنبه 29 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه 29 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل پنجشنبه 29 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز پنجشنبه 29 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - پروازهای فرودگاه اردبیل پنجشنبه 29 شهریور ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های سیمای مرکز اردبیل چهارشنبه 28 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های سیمای صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 28 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل چهارشنبه 28 شهریور ماه
جدول پخش برنامه های رادیویی صدا و سیمای مرکز اردبیل در روز چهارشنبه 28 شهریور ماه را مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - پروازهای فرودگاه اردبیل چهارشنبه 28 شهریور ماه
برنامه پروازهای فرودگاه اردبیل را در باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اردبیل مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران - مرمت مسجد تاریخی "میرزا علی اکبر" در اردبیل
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: با توجه به اهمیت ساماندهی آثار تاریخی در استان بخشی از مرمت مسجد تاریخی "میرزا علی اکبر" در اردبیل به اتمام رسیده است.
باشگاه خبرنگاران - ایجاد واحدهای تولیدی صادرات محور در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: واحدهای تولیدی صادرات محور در استان اردبیل ایجاد می شود.
باشگاه خبرنگاران - دمای هوای اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا خنک خواهد بود
مدیر کل هواشناسی اردبیل؛
مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: دمای هوای استان اردبیل در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی خنک خواهد بود.
باشگاه خبرنگاران - توسعه صادرات با ارزش افزوده از مهمترین برنامه ها در استان اردبیل است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اردبیل گفت: توسعه صادرات با ارزش افزوده از مهمترین برنامه‌ها در استان اردبیل است.
باشگاه خبرنگاران - ساماندهی سرویس‌های مدارس در اردبیل
رئیس پلیس راهور استان اردبیل گفت: سرویس های مدارس اردبیل ساماندهی می شوند.
باشگاه خبرنگاران - جذب سرمایه گذاران خارجی به استان اردبیل پیگیری می شود
مدیر کل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری اردبیل گفت: توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و جذب سرمایه گذاران آنها مورد پیگیری جدی مدیریت استان است.