باشگاه خبرنگاران -طبیعت بهاری روستای حصار در قالب تصاویر
شهروند خبرنگار کرمانشاه؛
باشگاه خبرنگاران -موزه‌ای برای افراد دارای ذوق ادب و عرفان + فیلم
شهروند خبرنگار آذربایجان شرقی؛