(مبالغ به تومان است)
مرغ کامل
19.000 تومان

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
35.300 تومان

مغز ران بدون پوست
38/100 تومان

فیله مرغ
53/700

شنیتسل بدون آرد
41/900 تومان

پای مرغ
9/500 تومان

سنگدان مرغ بسته 400گرمی
10/700 تومان

جگر مرغ بسته 400گرمی
6/000تومان

دل مرغ بسته 400گرمی
11/100

سینه مرغ سوخاری
34/000 تومان

مرغ کنتاکی
34/000 تومان

پا چینی 10 عددی مرغ
34/000 تومان

جوجه کباب بااستخوان ساده
36/000 تومان

جوجه کباب بی استخوان
44/300 تومان

جوجه چینی
51/600 تومان

گردن مرغ بدون پوست
10/500 تومان

مخلوط بال و بازو کبابی ساده
29/500 تومان

بازوی کبابی ساده
28/800 تومان

بال کبابی ساده
30/200 تومان

ران و سینه بدون پوست
34/200 تومان

لیمو ترش سنگی
قیمت دستچین:۸/۰۰۰

پرتقال سانگین و تو سرخ
قیمت دستچین:۷/۹۰۰

فندق تازه با پوست سبز
قیمت دستچین:۲۵/۰۰۰

انبه
قیمت دستچین:۴۲/۰۰۰

هلو انجیری
قیمت دستچین: ۹/۱۰۰

بادام تازه با پوست سبز
قیمت دستچین: ۳۵/۰۰۰

هندوانه زیر 4 کیلو گرم
قیمت دستچین: ۹۸۰

سیب گالا
قیمت دست چین: ۸/۸۰۰

زغال اخته
قیمت دستچین: ۱۵/۵۰۰

آلو سایر انواع
قیمت دستچین: ۹/۳۰۰

هلو
قیمت دستچین: ۸/۵۰۰

خیار گلخانه ای
قیمت دست چین: ۴/۸۰۰

تمشک
قیمت دست چین:۲۶/۰۰۰

گلابی سایرانواع
قیمت دستچین:۱۱/۵۰۰

انجیر زرد
قیمت دستچین: ۱۵/۵۰۰

برنج هاشمی و طارم کشت دوم
هر کیلوگرم: 26,300 تومان

برنج طارم اصل
هر کیلوگرم: 24,800 تومان 

انواع دودی پرمحصول
هر کیلوگرم: 20,800 تومان 

برنج شیرودی
هر کیلوگرم: 18,300 تومان 

برنج نیمدانه معطر
هر کیلوگرم: 14,000 تومان 

برنج ندا
هر کیلوگرم: 17,300 تومان 

برنج فجرفله
هر کیلوگرم: 19,300 تومان

برنج طارم عسگری
هر کیلوگرم: 24,800 تومان

برنج هندی دانه بلند ممتاز
هر کیلوگرم: 8,000 تومان

برنج دم‌سیاه
هر کیلوگرم: 25,300 تومان

برنج هاشمی
هر کیلو گرم: 25,300 تومان 

برنج نیم‌دانه پرمحصول
هر کیلوگرم: 12,000 تومان 

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی
هر کیلوگرم: 11,000 تومان 

برنج معطر ایرانی
هر کیلوگرم: 15,800 تومان 

برنج وارداتی تایلندی رده ب
هر کیلوگرم: 5,000 تومان

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک
هر کیلوگرم: 4,850 تومان

چیپس خرما
درجه یک: 11,000 تومان 

درجه 2: 9,000 تومان 
خرما پیارم
قیمت درجه یک: 57,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 47,000 تومان 
خرما بیزو
قیمت درجه یک : 24,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 22,000 تومان 
خرما آلویی
قیمت درجه یک: 21,000 تومان 
قیمت درجه 2 : 19,000 تومان 
خرما ربی ممتاز
قیمت درجه یک : 22,000 تومان 
قیمت درجه 2: 20,000 تومان 
خرما دشتستان و کبکاب
قیمت درجه یک: 15,000 تومان 
قیمت درجه 2: 12,000 تومان
خرماخاصویی(شهددار)
قیمت درجه یک: 20,000 تومان 
قیمت درجه 2: 18,300 تومان 
خرما خاصویی(نیمه خشک)
قیمت درجه یک: 20,000 تومان 
قیمت درجه 2: 18,000 تومان 
خرماسایر انواع(استعمران، شاهانی، شهابی، فرکانی، دیری،...)
درجه یک: 11,000 تومان

درجه دو: 9,000 تومان
رطب زرد طلایی( خشتی)
قیمت درجه یک: 19.900 تومان 
قیمت درجه 2: 18,500 تومان
خارک پاک شده (بدون خوشه)
قیمت درجه یک : 9,000 تومان
قیمت درجه 2: 8,000 تومان
خرما زاهدی
قیمت درجه یک : 19,900 تومان
قیمت درجه 2: 16,900 تومان
رطب مضافتی بم( سه رج و دو رج )
قیمت درجه یک: 22,900 تومان
 
خرما کبکاب شسته
قیمت هر بسته 700 گرمی

درجه یک: 18,000 تومان
خرما کلیته (کارتنی)
قیمت درجه یک: 12,500 تومان
قیمت درجه 2: 10,500 تومان
تخم مرغ بسته 20 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 14,400 تومان

تخم مرغ بسته بندی 15 عددی
بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده: 10,400 تومان

تخم مرغ بسته بندی 30 عددی
از 1801گرم تا 1900گرم: 20,500 تومان

تخم مرغ غیر بسته بندی 30 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 10,390 تومان

تخم مرغ بسته 6 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 4,82 0 تومان

تخم مرغ بسته 9 عددی
بسته بندی شانه‌ خمیری شرینگ شده:6,980 تومان

تخم مرغ بسته 12 عددی
بسته بندی شانه خمیری شرینگ شده: 9.140تومان

آخرین قیمت محصولات غذایی در میادین میوه و تره بار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت محصول مورد نظر؛ فقط کافی است روی آن، کلیک کنید.