قیمت میوه

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱۱/۷۰۰

لیمو ترش سنگی

۱۱/۷۰۰

نارنگی انواع

نارنگی انواع

۹/۵۰۰

نارنگی انواع

۹/۵۰۰

پرتقال سایر انواع

پرتقال سایر انواع

۶/۹۰۰

پرتقال سایر انواع

۶/۹۰۰

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۱۰/۵۰۰

لیمو شیرین

۱۰/۵۰۰

به

به

۹/۸۰۰

به

۹/۸۰۰

خرمالو انواع

خرمالو انواع

۱۱/۰۰۰

خرمالو انواع

۱۱/۰۰۰

هندوانه بالای۴ کیلو گرم

هندوانه بالای۴ کیلو گرم

۱/۸۰۰

هندوانه بالای۴ کیلو گرم

۱/۸۰۰

سیب قرمز لبنان

سیب قرمز لبنان

۸/۵۰۰

سیب قرمز لبنان

۸/۵۰۰

انگور شاهرودی

انگور شاهرودی

۱۰/۸۰۰

انگور شاهرودی

۱۰/۸۰۰

انار

انار

۱۰۸۰۰

انار

۱۰۸۰۰

پرتقال تامسون جنوبب

پرتقال تامسون جنوبب

۹/۹۰۰

پرتقال تامسون جنوبب

۹/۹۰۰

گلابی انواع

گلابی انواع

۱۸/۹۰۰

گلابی انواع

۱۸/۹۰۰

خربزه انواع

خربزه انواع

۴/۸۰۰

خربزه انواع

۴/۸۰۰

انجیر زرد

انجیر زرد

۱۶/۵۰۰

انجیر زرد

۱۶/۵۰۰

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

۷/۸۰۰

پرتقال تامسون شمال

۷/۸۰۰

قیمت فروش انواع میوه بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.