خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت میوه

انگور شاهرودی ، بجنوردی ، مهری و سمرقندی

انگور شاهرودی ، بجنوردی ، مهری و سمرقندی

قیمت دست چین: 5,800 تومان

انگور شاهرودی ، بجنوردی ، مهری و سمرقندی

قیمت دست چین: 5,800 تومان

لیمو ترش انواع

لیمو ترش انواع

قیمت دستچین:6,100 تومان

لیمو ترش انواع

قیمت دستچین:6,100 تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

قیمت دستچین:3,900تومان

گریپ فروت

قیمت دستچین:3,900تومان

به

به

قیمت دستچین: 7,500 تومان

به

قیمت دستچین: 7,500 تومان

انار بالای 200گرم

انار بالای 200گرم

قیمت دستچین: 5,000 تومان

انار بالای 200گرم

قیمت دستچین: 5,000 تومان

سیب سایر انواع ( گلاب ، مشکین ، شمیرانی و...)

سیب سایر انواع ( گلاب ، مشکین ، شمیرانی و...)

قیمت دستچین: 3,500 تومان

سیب سایر انواع ( گلاب ، مشکین ، شمیرانی و...)

قیمت دستچین: 3,500 تومان

سیب قرمز لبنان

سیب قرمز لبنان

قیمت دستچین: 4,500 تومان

سیب قرمز لبنان

قیمت دستچین: 4,500 تومان

هندوانه دزفولی

هندوانه دزفولی

قیمت دستچین:1,200تومان

هندوانه دزفولی

قیمت دستچین:1,200تومان

ازگیل

ازگیل

قیمت دستچین: 7,000

ازگیل

قیمت دستچین: 7,000

آناناس طلایی

آناناس طلایی

قیمت دستچین: 19,200 تومان

آناناس طلایی

قیمت دستچین: 19,200 تومان

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا

قیمت دستچین: 4,500 تومان

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردا

قیمت دستچین: 4,500 تومان

دستنبو شیرازی

دستنبو شیرازی

قیمت دستچین: 2,800 تومان

دستنبو شیرازی

قیمت دستچین: 2,800 تومان

خرمالو

خرمالو

قیمت دستچین: 7,200تومان

خرمالو

قیمت دستچین: 7,200تومان

خربزه زرد و سبز گرمساری

خربزه زرد و سبز گرمساری

قیمت دستچین: 2,500 تومان

خربزه زرد و سبز گرمساری

قیمت دستچین: 2,500 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

قیمت دستچین: 4,900 تومان

لیمو شیرین

قیمت دستچین: 4,900 تومان

نارنگی پیج

نارنگی پیج

قیمت دستچین: 4,900تومان

نارنگی پیج

قیمت دستچین: 4,900تومان

انار آبگیری و خطی

انار آبگیری و خطی

قیمت دستچین: 3,000 تومان

انار آبگیری و خطی

قیمت دستچین: 3,000 تومان

کیوی

کیوی

قیمت دستچین: 4,900 تومان

کیوی

قیمت دستچین: 4,900 تومان

آناناس جنگلی

آناناس جنگلی

قیمت دست چین: 11,000 تومان

آناناس جنگلی

قیمت دست چین: 11,000 تومان

موز سایزهای 7 الی 9 خوشه ای

موز سایزهای 7 الی 9 خوشه ای

قیمت دستچین: 9,800 تومان

موز سایزهای 7 الی 9 خوشه ای

قیمت دستچین: 9,800 تومان

سیب زرد لبنان

سیب زرد لبنان

قیمت دستچین: 4,900 تومان

سیب زرد لبنان

قیمت دستچین: 4,900 تومان

خیار گلخانه ای

خیار گلخانه ای

قیمت دست چین: 6,100 تومان

خیار گلخانه ای

قیمت دست چین: 6,100 تومان

سیب سبز( گرانی اسمیت )

سیب سبز( گرانی اسمیت )

قیمت دست چین: 5,800 تومان

سیب سبز( گرانی اسمیت )

قیمت دست چین: 5,800 تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

قیمت دستچین: 3,100 تومان

پرتقال تامسون شمال

قیمت دستچین: 3,100 تومان

پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب

قیمت دستچین: 4,900تومان

پرتقال تامسون جنوب

قیمت دستچین: 4,900تومان

قیمت فروش انواع میوه بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.