خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت میوه

سیب زرد لبنان

سیب زرد لبنان

قیمت دستچین: 7,200 تومان

سیب زرد لبنان

قیمت دستچین: 7,200 تومان

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار

قیمت دست چین: 3,900 تومان

خیار کوتاه بذر اصفهان و خاردار

قیمت دست چین: 3,900 تومان

زنجبیل تازه

زنجبیل تازه

قیمت دستچین:22,000 تومان

زنجبیل تازه

قیمت دستچین:22,000 تومان

هندوانه توزرد

هندوانه توزرد

قیمت دستچین: 2,950 تومان

هندوانه توزرد

قیمت دستچین: 2,950 تومان

طالبی

طالبی

قیمت دستچین: 6,200 تومان

طالبی

قیمت دستچین: 6,200 تومان

توت سفید

توت سفید

قیمت دستچین: 12,000 تومان

توت سفید

قیمت دستچین: 12,000 تومان

پرتقال والنسیا

پرتقال والنسیا

قیمت دستچین: 6,400 تومان

پرتقال والنسیا

قیمت دستچین: 6,400 تومان

توت سیاه

توت سیاه

قیمت دستچین: 11,000 تومان

توت سیاه

قیمت دستچین: 11,000 تومان

آناناس طلایی

آناناس طلایی

قیمت دستچین: 17,500 تومان

آناناس طلایی

قیمت دستچین: 17,500 تومان

هندوانه

هندوانه

قیمت دستچین: 2,950 تومان

هندوانه

قیمت دستچین: 2,950 تومان

سیب قرمز لبنان

سیب قرمز لبنان

قیمت دستچین: 7,200 تومان

سیب قرمز لبنان

قیمت دستچین: 7,200 تومان

خربزه انواع و دستنبو

خربزه انواع و دستنبو

قیمت دستچین: 6,200 تومان

خربزه انواع و دستنبو

قیمت دستچین: 6,200 تومان

گوجه سبز شمال

گوجه سبز شمال

قیمت دستچین: 7,000 تومان

گوجه سبز شمال

قیمت دستچین: 7,000 تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

قیمت دستچین: 3,800 تومان

لیمو شیرین

قیمت دستچین: 3,800 تومان

لیموترش انواع

لیموترش انواع

قیمت دستچین: 6,700 تومان

لیموترش انواع

قیمت دستچین: 6,700 تومان

موز انواع

موز انواع

قیمت دستچین: 12,200 تومان

موز انواع

قیمت دستچین: 12,200 تومان

ملون انواع

ملون انواع

قیمت دستچین: 6,200 تومان

ملون انواع

قیمت دستچین: 6,200 تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

قیمت دستچین : 3,800 تومان

گریپ فروت

قیمت دستچین : 3,800 تومان

کیوی دوقلو

کیوی دوقلو

قیمت دستچین: 3,200 تومان

کیوی دوقلو

قیمت دستچین: 3,200 تومان

چغاله بادام

چغاله بادام

قیمت دستچین : 18,000 تومان

چغاله بادام

قیمت دستچین : 18,000 تومان

کیوی

کیوی

قیمت دستچین: 7,300 تومان

کیوی

قیمت دستچین: 7,300 تومان

آناناس جنگلی

آناناس جنگلی

قیمت دست چین: 12,000 تومان

آناناس جنگلی

قیمت دست چین: 12,000 تومان

هلو

هلو

قیمت دستچین: 8,500 تومان

هلو

قیمت دستچین: 8,500 تومان

ازگیل ژاپنی (گلابی جنگلی)

ازگیل ژاپنی (گلابی جنگلی)

قیمت دستچین: 10,500 تومان

ازگیل ژاپنی (گلابی جنگلی)

قیمت دستچین: 10,500 تومان

توت فرنگی

توت فرنگی

قیمت دستچین: 11,900 تومان

توت فرنگی

قیمت دستچین: 11,900 تومان

سیب سایر انواع

سیب سایر انواع

قیمت دستچین: 4,500 تومان

سیب سایر انواع

قیمت دستچین: 4,500 تومان

پرتقال سانگین و انواع تو سرخ شمال و جنوب

پرتقال سانگین و انواع تو سرخ شمال و جنوب

قیمت دست چین: 6,800 تومان

پرتقال سانگین و انواع تو سرخ شمال و جنوب

قیمت دست چین: 6,800 تومان

پرتقال تامسون شمال

پرتقال تامسون شمال

قیمت دست چین: 5,900 تومان

پرتقال تامسون شمال

قیمت دست چین: 5,900 تومان

قیمت فروش انواع میوه بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.