خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت میوه

قیمت فروش انواع میوه های پاییزی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
سیب زرد لبنان

سیب زرد لبنان

 قیمت عادی درجه1 : 2700

قیمت دستچین : 2950
 

سیب زرد لبنان

 قیمت عادی درجه1 : 2700

قیمت دستچین : 2950

 

هندوانه

هندوانه

قیمت عادی درجه1 : 950
قیمت دستچین : 950
هندوانه
قیمت عادی درجه1 : 950
قیمت دستچین : 950
توت فرنگی

توت فرنگی

 قیمت عادی درجه1 : 7500

قیمت دستچین : 7500
توت فرنگی

 قیمت عادی درجه1 : 7500

قیمت دستچین : 7500
پرتقال تامسون جنوب

پرتقال تامسون جنوب

قیمت عادی درجه1 : 3200

قیمت دستچین : 3500
پرتقال تامسون جنوب

قیمت عادی درجه1 : 3200

قیمت دستچین : 3500
نارنج

نارنج

قیمت عادی درجه1 : 2480
قیمت دستچین : 2480
نارنج
قیمت عادی درجه1 : 2480
قیمت دستچین : 2480
چغاله بادام

چغاله بادام

قیمت عادی درجه1 : 8800
قیمت دستچین : 9800
چغاله بادام
قیمت عادی درجه1 : 8800
قیمت دستچین : 9800
آناناس طلایی

آناناس طلایی

قیمت عادی درجه1 : 9800
قیمت دستچین : 9800
آناناس طلایی
قیمت عادی درجه1 : 9800
قیمت دستچین : 9800
سیب سبز

سیب سبز

قیمت عادی درجه1 : 3100
قیمت دستچین : 3500
سیب سبز
قیمت عادی درجه1 : 3100
قیمت دستچین : 3500
خیار گلخانه

خیار گلخانه

قیمت عادی درجه1 : 2250
قیمت دستچین : 2400
 

خیار گلخانه
قیمت عادی درجه1 : 2250
قیمت دستچین : 2400

 

لیمو شیرین

لیمو شیرین

قیمت عادی درجه1 : 2000
قیمت دستچین : 2200
لیمو شیرین
قیمت عادی درجه1 : 2000
قیمت دستچین : 2200
لیمو ترش سنگی جنوب

لیمو ترش سنگی جنوب

قیمت عادی درجه1 : 12000
قیمت دستچین : 12300
لیمو ترش سنگی جنوب
قیمت عادی درجه1 : 12000
قیمت دستچین : 12300
موز

موز

قیمت عادی درجه1 : 5600
قیمت دستچین : 5600
موز
قیمت عادی درجه1 : 5600
قیمت دستچین : 5600
به

به

قیمت عادی درجه1 : 4200
قیمت دستچین : 4600
به
قیمت عادی درجه1 : 4200
قیمت دستچین : 4600
گریپ فروت

گریپ فروت

قیمت عادی درجه1 : 2700
قیمت دستچین : 3000
گریپ فروت
قیمت عادی درجه1 : 2700
قیمت دستچین : 3000
طالبی تو سبزو گرمک

طالبی تو سبزو گرمک

قیمت عادی درجه1 : 2480
قیمت دستچین : 2480
 

طالبی تو سبزو گرمک
قیمت عادی درجه1 : 2480
قیمت دستچین : 2480

 

نارنگی کینو

نارنگی کینو

قیمت عادی درجه1 : 4900
قیمت دستچین : 5200
نارنگی کینو
قیمت عادی درجه1 : 4900
قیمت دستچین : 5200
کیوی هایوارد

کیوی هایوارد

قیمت عادی درجه1 : 4100
قیمت دستچین : 4300
کیوی هایوارد
قیمت عادی درجه1 : 4100
قیمت دستچین : 4300
خربزه

خربزه

قیمت عادی درجه1 : 1980
قیمت دستچین : 1980
خربزه
قیمت عادی درجه1 : 1980
قیمت دستچین : 1980
گوجه سبز

گوجه سبز

قیمت عادی درجه1 : 11000
قیمت دستچین : 12000
گوجه سبز
قیمت عادی درجه1 : 11000
قیمت دستچین : 12000
انواع نارگیل

انواع نارگیل

قیمت عادی درجه1 : 5600
قیمت دستچین : 5600
انواع نارگیل
قیمت عادی درجه1 : 5600
قیمت دستچین : 5600