قیمت روز خودروهای داخلی

(مبالغ به تومان است)
۹۱/۷۰۰/۰۰۰

۱۷۳/۰۰۰/۰۰۰

۹۱/۶۰۰/۰۰۰

۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰

۲۸۹/۰۰۰/۰۰۰

حاشیه بازار

۲۷۷/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

نا موجود 

توقف تولید

۹۸۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۶۳۰/۰۰۰/۰۰۰

----

به زودی 

۲۴۹/۰۰۰/۰۰۰

۹۰/۶۱۱/۰۰۰

۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰

پژو GLX 405 دوگانه سوز
توقف تولید

۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش 

ناموجود

۱۰۶/۵۰۰/۰۰۰

۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰

سمند EF7 . دوگانه سوز
۹۷/۱۰۰/۰۰۰

۲۳۸/۰۰۰/۰۰۰

پژو پارس
۱۰۲/۵۳۰/۰۰۰

۲۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۹۴/۱۰۰/۰۰۰

۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۲/۵۰۰/۰۰۰

۲۶۹/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۸۳۸/۰۰۰/۰۰۰

به زودی 

۶۶۸/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰

۲۳۷/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

ناموجود

دنا پلاس
۱۳۷/۰۰۰/۰۰۰

۳۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۵۶۰/۰۰۰

۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

-----

۱۰۷/۱۱۰/۰۰۰

۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۳/۴۰۴/۰۰۰

۲۴۵/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۲۷۹/۰۰۰/۰۰۰

حاشیه بازار

۵۵۴/۰۰۰/۰۰۰

دنا پلاس توربو
توقف فروش

۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۲۰۰/۰۰۰

۲۴۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۸۲۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش 

ناموجود

توقف تولید

۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰

تیبا (رینگ فولادی)
۷۰/۴۰۰/۰۰۰۰

۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۹۸/۰۰۰/۰۰۰

۹۴/۴۰۰/۰۰۰

۱۳۹/۰۰۰/۰۰۰

کیا سراتو 2000 - اتوماتیک
توقف تولید

۷۳۲/۰۰۰/۰۰۰

وانت زامیاد گازسوز (ساده)
۱۴۶/۲۰۰/۰۰۰

۲۰۸/۰۰۰/۰۰۰

ساینا
۷۶/۲۰۰/۰۰۰

۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰

تیبا 2
۷۷/۸۰۰/۰۰۰

۱۳۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۱۴/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۳۸/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H220 دنده‌ای
قیمت نمایندگی: توفف تولید

۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰

برلیانس H230 دنده‌ای
 توقف فروش

۲۲۳/۰۰۰/۰۰۰

رنو تندر 90
 توقف فروش

۲۷۳/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۳۱۴/۰۰۰/۰۰۰

رنو ساندرو-دنده‌ای
توقف تولید

 ناموجود

 توقف تولید

۴۳۸/۰۰۰/۰۰۰

۳۷۳/۱۰۰/۰۰۰

۴۶۳/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH320
توقف تولید

----

برلیانس H330
توقف تولید

۳۵۵/۰۰۰/۰۰۰

برلیانسH330اتوماتیک
توقف تولید

------

توقف تولید 

۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف عرضه

۲/۲۰۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۷۴/۹۰۰/۰۰۰

۶۷۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف فروش

۷۶۵/۰۰۰/۰۰۰

هیوندای النترا 2018
توقف فروش 

۱/۰۶۰/۰۰۰/۰۰۰

هیوندای سوناتا
توقف عرضه

۱/۶۱۷/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 توقف عرضه

۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۵۶/۵۰۰/۰۰۰

۳۶۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۶۹/۰۰۰/۰۰۰

۴۷۸/۰۰۰/۰۰۰

توقف فروش

۶۸۰/۰۰۰/۰۰۰

قیمت نمایندگی: ۶۴۱/۵۰۰/۰۰۰

قیمت بازار: ۵۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰

----

۲۶۵/۰۰۰/۰۰۰

-----

۴۵۸/۰۰۰/۰۰۰

-----

۶۴۱/۵۰۰/۰۰۰

---

۸۱۰/۳۰۰/۰۰۰

---

۳۲۸/۰۰۰/۰۰۰

----

۴۸۷/۰۰۰/۰۰۰

نا موجود

چری آریزو5(دنده‌ای)
۴۰۳/۸۰۰/۰۰۰

---

۵۰۰/۳۰۰/۰۰۰

---

توقف تولید 

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

توقف تولید

۴۰۵/۰۰۰/۰۰۰

وانت کارا - تک کابین
۱۶۵/۹۹۰/۰۰۰

----

۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰

---

۱۷۷/۹۳۰/۰۰۰

----

قیمت نمایندگی: توقف تولید

قیمت بازار: ۵۵۵/۰۰۰/۰۰۰۰

قیمت روز خودروهای خارجی

به روزترین محصولات (داخلی و وارداتی) به تفکیک شرکت تولیدکننده و همچنین لیست قیمت ها در نمایندگی و بازار را در این صفحه برای شما جمع آوری کرده ایم. جهت مشاهده قیمت خودروی مورد نظر خود، فقط کافی است روی شرکت تولیدکننده آن کلیک کنید.