باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس سخت افزار و شبکه
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به شبکه های مایکروسافت دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان سمنان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به حوزه کسب و کارهای آنلاین و مدیریت دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نقشه کش مسلط به Solid Works
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مسلط به Solid Works دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در گرگان
ویژه افراد جویای کار؛
یک مجتمع آموزشی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حسابداری مالیاتی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از آقایان مسلط به قوانین و استاندارهای مالیاتی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام سرپرست کارگاه در استان فارس
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از آقایان دارای مدرک کارشناسی در رشته عمران دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 3 ردیف شغلی در استان زنجان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در 3 ردیف شغلی مهندس برق، برنامه نویس و تکنسین فنی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام helpdesk
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در 2 عنوان شعلی کارشناس کامپیوتر و helpdesk دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان اصفهان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مسلط به صادرات دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان خراسان رضوی
ویژه افراد جویای کار؛
یک دارالترجمه جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به ترجمه رسمی اسناد و مدارک دعوت به همکاری می نماید.