باشگاه خبرنگاران -استخدام برقکار صنعتی در قم
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت صنعتی، جهت تکمیل کادر خود برقکار صنعتی استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام منشی در یک شرکت تولید لوازم خانگی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولید لوازم خانگی، جهت تکمیل کادر خود منشی استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری در یک شرکت در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت جهت تکمیل کادر خود، کارمند اداری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس توسعه و تحقیق در حوزه کشاورزی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت، جهت تکمیل کادر خود کارشناس توسعه استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت کامپیوتری جهت تکمیل کادر خود برنامه نویس استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری در یک موسسه حقوقی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
 یک موسسه حقوقی، جهت تکمیل کادر خود، کارمند اداری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند حسابداری در یک شرکت تولیدی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود، کارمند حسابداری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مدرس زبان در یک موسسه
ویژه افراد جویای کار؛
یک موسسه جهت تکمیل کادر خود مدرس زبان ویژه خردسالان استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار ارشد در استان قم
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت ساختمانی در استان قم حسابدار ارشد، استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت تولیدی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر مالی خود کارشناس حسابداری استخدام می‌کند.