باشگاه خبرنگاران -استخدام بازاریاب در یک شرکت در رشت
ویژه افراد جویای کار؛
 یک شرکت جهت تکمیل کادر حرفه‌ای خود در استان گیلان از علاقه‌مندان به بازاریابی دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس فروش و بازاریابی در یک شرکت
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت جهت تکمیل کادر خود، کارشناس فروش استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار در یک شرکت در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مدیر فروش در یک شرکت بازرگانی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت بازرگانی، جهت تکمیل کادر خود در تهران، مدیر فروش استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری در آموزشگاه زبان در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک آموزشگاه زبان جهت تکمیل کادر خود، کارمند اداری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس فنی علوم آزمایشگاهی در شهر قدس
ویژه افراد جویای کار؛
یک آزمایشگاه تشخیص طبی، جهت توسعه نیروی انسانی آزمایشگاه از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حسابداری در یک فروشگاه زنجیره ای
ویژه افراد جویای کار؛
یک فروشگاه زنجیره ای جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان از افراد واجد شرایط، دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس امور گردشگری در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک موسسه جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار ارشد در یک شرکت ساختمانی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان قم، حسابدار ارشد استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی
ویژه افراد جویای کار؛
یک کلینیک دندانپزشکی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.