باشگاه خبرنگاران - 15 موزه خراسان جنوبی پذیرای مسافران نوروزی
۱۵ موزه در خراسان جنوبی در ایام عید پذیرای مسافران نوروزی هستند.
باشگاه خبرنگاران - واگذاری انشعاب رایگان به مددجویان بهزیستی زیرکوه
امسال 293 انشعاب رایگان به مددجویان زیر پوشش بهزیستی زیرکوه واگذار شد.
باشگاه خبرنگاران - ثبت ملی خانه توکلی ها شهرستان درمیان
خانه توکلی ها در روستای گسک شهرستان درمیان خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد
باشگاه خبرنگاران - 2 کشته و زخمی در برخورد مزدا و وانت پیکان
برخورد وانت پیکان با سواری مزدا یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
باشگاه خبرنگاران - گزارش بیشترین بارندگی روز گذشته در خوسف
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: خوسف با ۵ میلیمتر بیشترین بارندگی روز گذشته در خراسان جنوبی را داشته است.
باشگاه خبرنگاران - آب انبارهای قدیمی فردوس با آب باران احیا شد
سه آب انبار قدیمی شهرستان فردوس از روز گذشته با ذخیره سازی آب باران احیا شد.
باشگاه خبرنگاران - توصیه های پلیس راه خراسان جنوبی به مسافران نوروزی
رییس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:با توجه به حجم زیاد سفرهای نوروزی طی امروز و فردا در استان،مسافران توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.
باشگاه خبرنگاران - بازگشایی سه محور مسدود شده خراسان جنوبی
رییس پلیس راه استان از بازگشایی سه محور استان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران - ثبت 29 میلیمتر بارندگی در خراسان جنوبی طی 48 ساعت گذشته
میانگین بارشهای خراسان جنوبی در 48 ساعت گذشته 29 میلیمتر ثبت شد.
باشگاه خبرنگاران - بهره مندی كليه خانوارهای شهری شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی
مدير عامل شركت گاز خراسان جنوبی از بهره مندی كليه خانوارهای شهری شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی خبر داد.
باشگاه خبرنگاران - کشف و ضبط تعداد 2043 عدد انواع ادوات شکار غیر مجاز در خراسان جنوبی
تعداد 2043 عدد انواع ادوات شکار غیر مجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در خراسان جنوبی کشف شده است.
باشگاه خبرنگاران - کمک 250 میلیونی آستان قدس به دانش آموزان محروم استان
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کمک 250 میلیون تومانی آستان قدس به دانش آموزان محروم استان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران - ادامه بارش ها در خراسان جنوبی
سامانه بارشی امروز سراسر استان خراسان جنوبی را فرا می گیرد.
باشگاه خبرنگاران - عشق آباد طبس دارای بیشترین میزان بارندگی در شب و روز گذشته
بیشترین بارندگی شب و روز گذشته در عشق آباد طبس با 17 میلی متر ثبت شد.
باشگاه خبرنگاران - فعالیت 4 هزار صنعتگر در خراسان جنوبی
معاون هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی گفت: در خراسان جنوبی 4 هزار صنعتگر در ۸۰ رشته صنایع دستی فعالیت دارند.
پیشخوان

اخبار خراسان جنوبی :

پیشخوان
باشگاه خبرنگاران - 15 موزه خراسان جنوبی پذیرای مسافران نوروزی
۱۵ موزه در خراسان جنوبی در ایام عید پذیرای مسافران نوروزی هستند.
باشگاه خبرنگاران - واگذاری انشعاب رایگان به مددجویان بهزیستی زیرکوه
امسال 293 انشعاب رایگان به مددجویان زیر پوشش بهزیستی زیرکوه واگذار شد.
باشگاه خبرنگاران - ثبت ملی خانه توکلی ها شهرستان درمیان
خانه توکلی ها در روستای گسک شهرستان درمیان خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی ثبت شد
باشگاه خبرنگاران - 2 کشته و زخمی در برخورد مزدا و وانت پیکان
برخورد وانت پیکان با سواری مزدا یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
باشگاه خبرنگاران - گزارش بیشترین بارندگی روز گذشته در خوسف
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: خوسف با ۵ میلیمتر بیشترین بارندگی روز گذشته در خراسان جنوبی را داشته است.
باشگاه خبرنگاران - آب انبارهای قدیمی فردوس با آب باران احیا شد
سه آب انبار قدیمی شهرستان فردوس از روز گذشته با ذخیره سازی آب باران احیا شد.
باشگاه خبرنگاران - توصیه های پلیس راه خراسان جنوبی به مسافران نوروزی
رییس پلیس راه خراسان جنوبی گفت:با توجه به حجم زیاد سفرهای نوروزی طی امروز و فردا در استان،مسافران توصیه های ایمنی را جدی بگیرند.
باشگاه خبرنگاران - بازگشایی سه محور مسدود شده خراسان جنوبی
رییس پلیس راه استان از بازگشایی سه محور استان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران - ثبت 29 میلیمتر بارندگی در خراسان جنوبی طی 48 ساعت گذشته
میانگین بارشهای خراسان جنوبی در 48 ساعت گذشته 29 میلیمتر ثبت شد.
باشگاه خبرنگاران - بهره مندی كليه خانوارهای شهری شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی
مدير عامل شركت گاز خراسان جنوبی از بهره مندی كليه خانوارهای شهری شهرستان درمیان از نعمت گاز طبیعی خبر داد.
باشگاه خبرنگاران - کشف و ضبط تعداد 2043 عدد انواع ادوات شکار غیر مجاز در خراسان جنوبی
تعداد 2043 عدد انواع ادوات شکار غیر مجاز از ابتدای سال جاری تاکنون در خراسان جنوبی کشف شده است.
باشگاه خبرنگاران - کمک 250 میلیونی آستان قدس به دانش آموزان محروم استان
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کمک 250 میلیون تومانی آستان قدس به دانش آموزان محروم استان خبر داد.
باشگاه خبرنگاران - ادامه بارش ها در خراسان جنوبی
سامانه بارشی امروز سراسر استان خراسان جنوبی را فرا می گیرد.
باشگاه خبرنگاران - عشق آباد طبس دارای بیشترین میزان بارندگی در شب و روز گذشته
بیشترین بارندگی شب و روز گذشته در عشق آباد طبس با 17 میلی متر ثبت شد.
باشگاه خبرنگاران - فعالیت 4 هزار صنعتگر در خراسان جنوبی
معاون هنرهای سنتی و صنایع‌ دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی گفت: در خراسان جنوبی 4 هزار صنعتگر در ۸۰ رشته صنایع دستی فعالیت دارند.