باشگاه خبرنگاران -کوشکی سیکل طبیعی عمر خود را طی کرده بود و توان باروری نداشت
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -غذارسانی دستی به حیات وحش در ۳ منطقه حفاظت شده استان تهران
رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات‌ وحش استان تهران مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -آلودگی هوا سوغات کامیون های سایر شهر ها برای پایتخت
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
باشگاه خبرنگاران -حادثه تصادف جان یک محیطبان یزدی را گرفت
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛