باشگاه خبرنگاران -عدالت اختصاص به صدور حکم ندارد
اسماعیلی:
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: عدالت اختصاص به صدور حکم ندارد و یک فرآیند از آغاز دادرسی تا پایان اجرای حکم است.
باشگاه خبرنگاران -سرپرست دبیرکل وزارت کشور بلغارستان با معاون دادستان کل کشور دیدار کرد
سرپرست دبیرکل وزارت کشور بلغارستان صبح امروز با سعید عمرانى معاون دادستان کل کشور در حوزه مبارزه با مواد مخدر، دیدار کرد.
باشگاه خبرنگاران -جلسه مسئولان عالی قضایی برگزار شد
جلسه مسئولان عالی قضایی با موضوع بحث و بررسی پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران -صدور فاکتور صوری برای گرانفروشی و احتکار تلفن‌های همراه وارداتی
در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگر بازار موبایل مطرح شد؛
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده احمد پاسدار وارد کننده گوشی‌های موبایل در دادگاه ویژه جرائم اقتصادی برگزار شد.
باشگاه خبرنگاران -یک دفترخانه اسناد رسمی چه وظایفی دارد؟
معرفی دفترخانه بخش دوم؛
دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجع دارای صلاحیت ذاتی برای تنظیم و ثبت معاملات رسمی اشخاص از ۸ دهه پیش وفق قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب خرداد ۱۳۱۶ توسط مقنن تاسیس شدند.
باشگاه خبرنگاران -پرونده فعالان محیط زیست روی میز قاضی صلواتی
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
یک وکیل دادگستری از ارسال پرونده فعالان محیط زیست بازداشت شده به شعبه 15دادگاه انقلاب خبر داد.
باشگاه خبرنگاران -وزیر رفاه دولت نهم بازداشت شد
پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم بازداشت و به اوین منتقل شد.