خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت نیسان

لیست قیمت محصولات نیسان همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
قیمت نمایندگی: 180 میلیون تومان

قیمت بازار : 180 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 180 میلیون تومان

قیمت بازار : 180 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 192میلیون تومان

قیمت بازار : 189 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 192میلیون تومان

قیمت بازار : 189 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 245 میلیون تومان

قیمت بازار : 239 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 245 میلیون تومان

قیمت بازار : 239 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 298 میلیون تومان

قیمت بازار : 293 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 298 میلیون تومان

قیمت بازار : 293 میلیون تومان

نیسان ایکس-تریل 2018

نیسان ایکس-تریل 2018

قیمت نمایندگی: 315 میلیون تومان

 

نیسان ایکس-تریل 2018

قیمت نمایندگی: 315 میلیون تومان