خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت هیوندای

لیست قیمت محصولات هیوندای همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
قیمت بازار : 117 میلیون تومان

قیمت بازار : 117 میلیون تومان

هیوندای النترا 2.0(2017)

هیوندای النترا 2.0(2017)

قیمت بازار : 204 میلیون تومان

هیوندای النترا 2.0(2017)

قیمت بازار : 204 میلیون تومان

هیوندای سوناتاLF 2017

هیوندای سوناتاLF 2017

قیمت نمایندگی: 243 میلیون و 984 هزار تومان

قیمت بازار : 245 میلیون تومان

هیوندای سوناتاLF 2017

قیمت نمایندگی: 243 میلیون و 984 هزار تومان

قیمت بازار : 245 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 155 میلیون تومان

قیمت بازار : 189 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 155 میلیون تومان

قیمت بازار : 189 میلیون تومان

هیوندای توسان 2017+اتوپارک

هیوندای توسان 2017+اتوپارک

قیمت نمایندگی : 250 میلیون و 416 هزار تومان

قیمت بازار : 273 میلیون تومان

هیوندای توسان 2017+اتوپارک

قیمت نمایندگی : 250 میلیون و 416 هزار تومان

قیمت بازار : 273 میلیون تومان

قیمت بازار : 126 میلیون تومان

قیمت بازار : 126 میلیون تومان

هیوندای النترا 2.0 فول 2018

هیوندای النترا 2.0 فول 2018

قیمت نمایندگی: 215  میلیون و 517 هزار تومان

 

هیوندای النترا 2.0 فول 2018

قیمت نمایندگی: 215  میلیون و 517 هزار تومان

 

هیوندای سوناتاLFهیبریدGLS

هیوندای سوناتاLFهیبریدGLS

قیمت نمایندگی: 162 میلیون و 900 تومان

قیمت بازار : 210 میلیون تومان

هیوندای سوناتاLFهیبریدGLS

قیمت نمایندگی: 162 میلیون و 900 تومان

قیمت بازار : 210 میلیون تومان

هیوندای سوناتاLFهیبریدGLS پلاس

هیوندای سوناتاLFهیبریدGLS پلاس

قیمت نمایندگی:  221 میلیون تومان

قیمت بازار : 229 میلیون تومان

هیوندای سوناتاLFهیبریدGLS پلاس

قیمت نمایندگی:  221 میلیون تومان

قیمت بازار : 229 میلیون تومان

هیوندای سوناتا 2018 هیبریدGLS

هیوندای سوناتا 2018 هیبریدGLS

قیمت نمایندگی: 257 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار : 255 میلیون تومان

هیوندای سوناتا 2018 هیبریدGLS

قیمت نمایندگی: 257 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار : 255 میلیون تومان

هیوندای سوناتا 2018 هیبرید+GLS

هیوندای سوناتا 2018 هیبرید+GLS

قیمت نمایندگی: 269 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار : 273 میلیون تومان

هیوندای سوناتا 2018 هیبرید+GLS

قیمت نمایندگی: 269 میلیون و 900 هزار تومان

قیمت بازار : 273 میلیون تومان

هیوندای توسان 2017فول

هیوندای توسان 2017فول

قیمت بازار : 262 میلیون تومان

 

هیوندای توسان 2017فول

قیمت بازار : 262 میلیون تومان

 

قیمت نمایندگی : 287 میلیون و 292 هزار تومان

قیمت بازار: 365میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 287 میلیون و 292 هزار تومان

قیمت بازار: 365میلیون تومان