خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت کیا موتورز

لیست قیمت محصولات کیا موتورز همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
کیا پیکانتو

کیا پیکانتو

قیمت نمایندگی : 99 میلیون 105 هزار تومان

قیمت بازار : 105 میلیون تومان

کیا پیکانتو

قیمت نمایندگی : 99 میلیون 105 هزار تومان

قیمت بازار : 105 میلیون تومان

 

کیا ریو صندوقدار2017

کیا ریو صندوقدار2017

قیمت نمایندگی : 109 میلیون 850 هزار تومان

قیمت بازار : 140 میلیون تومان

کیا ریو صندوقدار2017

قیمت نمایندگی : 109 میلیون 850 هزار تومان

قیمت بازار : 140 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 109 میلیون و 850 هزار تومان

قیمت بازار : 138 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 109 میلیون و 850 هزار تومان

قیمت بازار : 138 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 208 میلیون و 162 هزار تومان

قیمت بازار : 200 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 208 میلیون و 162 هزار تومان

قیمت بازار : 200 میلیون تومان

کیاکارنز

کیاکارنز

قیمت نمایندگی :228 میلیون و 877 هزار تومان

قیمت بازار:215 میلیون تومان

کیاکارنز

قیمت نمایندگی :228 میلیون و 877 هزار تومان

قیمت بازار:215 میلیون تومان

کیا اسپورتیج فول2017 نیوفیسQL

کیا اسپورتیج فول2017 نیوفیسQL

قیمت نمایندگی : 312 میلیون تومان

قیمت بازار: 310 میلیون تومان

کیا اسپورتیج فول2017 نیوفیسQL

قیمت نمایندگی : 312 میلیون تومان

قیمت بازار: 310 میلیون تومان

 

کیا اپتیماJF فولGT

کیا اپتیماJF فولGT

قیمت نمایندگی : 234 میلیون و 183 هزار تومان

قیمت بازار : 263 میلیون تومان

کیا اپتیماJF فولGT

قیمت نمایندگی : 234 میلیون و 183 هزار تومان

قیمت بازار : 263 میلیون تومان

کیا سورنتو 2.4 فول

کیا سورنتو 2.4 فول

قیمت بازار : 353 میلیون تومان

کیا سورنتو 2.4 فول

قیمت بازار : 353 میلیون تومان

کیا سورنتو 2.4 فول GT

کیا سورنتو 2.4 فول GT

قیمت نمایندگی: 303 میلیون و 572 هزار تومان

قیمت بازار: 392 میلیون تومان

کیا سورنتو 2.4 فول GT

قیمت نمایندگی: 303 میلیون و 572 هزار تومان

قیمت بازار: 392 میلیون تومان

کیا اپتیماJF فولGT+رادار

کیا اپتیماJF فولGT+رادار

قیمت بازار : 280 میلیون تومان

کیا اپتیماJF فولGT+رادار

قیمت بازار : 280 میلیون تومان

قیمت نمایندگی : 266 میلیون و 583 هزار تومان

 

قیمت نمایندگی : 266 میلیون و 583 هزار تومان

 

کیا سورنتو 2.4 فول 2018

کیا سورنتو 2.4 فول 2018

قیمت نمایندگی: 324 میلیون و 319 هزار تومان

کیا سورنتو 2.4 فول 2018

قیمت نمایندگی: 324 میلیون و 319 هزار تومان