خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت میتسوبیشی

لیست قیمت محصولات میتسوبیشی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018

میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018

قیمت بازار : 209 میلیون تومان

میتسوبیشی لنسر 1.8 مدل 2018

قیمت بازار : 209 میلیون تومان

میتسوبیشی اوتلندر 2018

میتسوبیشی اوتلندر 2018

 قیمت نمایندگی : 327 میلیون تومان

قیمت بازار: 315 میلیون تومان

میتسوبیشی اوتلندر 2018

 قیمت نمایندگی : 327 میلیون تومان

قیمت بازار: 315 میلیون تومان

 

 

میتسوبیشی میراژ 2018

میتسوبیشی میراژ 2018

قیمت نمایندگی: 112 میلیون تومان

قیمت بازار : 109 میلیون تومان

میتسوبیشی میراژ 2018

قیمت نمایندگی: 112 میلیون تومان

قیمت بازار : 109 میلیون تومان

میتسوبیشی ASX فول 2018

میتسوبیشی ASX فول 2018

قیمت نمایندگی: 259 میلیون تومان

قیمت بازار : 252 میلیون تومان

میتسوبیشی ASX فول 2018

قیمت نمایندگی: 259 میلیون تومان

قیمت بازار : 252 میلیون تومان

میراژ 2017

میراژ 2017

قیمت نمایندگی: 99 میلیون تومان

قیمت بازار : 99 میلیون تومان

میراژ 2017

قیمت نمایندگی: 99 میلیون تومان

قیمت بازار : 99 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 194 میلیون تومان

قیمت بازار : 186 میلیون تومان

قیمت نمایندگی: 194 میلیون تومان

قیمت بازار : 186 میلیون تومان

ASX فول 2017

ASX فول 2017

قیمت نمایندگی: 245 میلیون تومان

قیمت بازار : 235 میلیون تومان

ASX فول 2017

قیمت نمایندگی: 245 میلیون تومان

قیمت بازار : 235 میلیون تومان

اوتلندر 2017

اوتلندر 2017

قیمت نمایندگی : 309 میلیون تومان

قیمت بازار : 290 میلیون تومان

اوتلندر 2017

قیمت نمایندگی : 309 میلیون تومان

قیمت بازار : 290 میلیون تومان

 

اوتلندر 2017

اوتلندر 2017

قیمت نمایندگی: 327 میلیون تومان

قیمت بازار : 315 میلیون تومان

اوتلندر 2017

قیمت نمایندگی: 327 میلیون تومان

قیمت بازار : 315 میلیون تومان