خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت برنج

قیمت فروش انواع برنج ایرانی و خارجی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
برنج طارم رمضانی

برنج طارم رمضانی

قیمت هر کیلو گرم: 7900

برنج طارم رمضانی

قیمت هر کیلو گرم: 7900

برنج طارم اصل

برنج طارم اصل

قیمت هر کیلو گرم : 10800

برنج طارم اصل

قیمت هر کیلو گرم : 10800

انواع دودی پرمحصول

انواع دودی پرمحصول

قیمت هر کیلو گرم: 9100

انواع دودی پرمحصول

قیمت هر کیلو گرم: 9100

برنج شیرودی

برنج شیرودی

قیمت هر کیلو گرم: 8100

برنج شیرودی

قیمت هر کیلو گرم: 8100

برنج نیمدانه معطر

برنج نیمدانه معطر

قیمت هر کیلو گرم : 6800

برنج نیمدانه معطر

قیمت هر کیلو گرم : 6800

برنج ندا

برنج ندا

قیمت هر کیلو گرم : 8000

برنج ندا

قیمت هر کیلو گرم : 8000

برنج فجرفله

برنج فجرفله

قیمت هر کیلو گرم : 9000

برنج فجرفله

قیمت هر کیلو گرم : 9000

برنج طارم عسگری

برنج طارم عسگری

قیمت هر کیلو گرم: 7700

برنج طارم عسگری

قیمت هر کیلو گرم: 7700

برنج هندی دانه بلند

برنج هندی دانه بلند

قیمت هر کیلو گرم : 7390

برنج هندی دانه بلند

قیمت هر کیلو گرم : 7390

برنج دمسیاه

برنج دمسیاه

قیمت هر کیلو گرم : 10800

برنج دمسیاه

قیمت هر کیلو گرم : 10800

برنج هاشمی

برنج هاشمی

قیمت هر کیلو گرم: 10800

برنج هاشمی

قیمت هر کیلو گرم: 10800

برنج نیمدانه پرمحصول

برنج نیمدانه پرمحصول

قیمت هر کیلو گرم: 5200

برنج نیمدانه پرمحصول

قیمت هر کیلو گرم: 5200

برنج وارداتی پاکستانی

برنج وارداتی پاکستانی

قیمت هر کیلو گرم : 6000

برنج وارداتی پاکستانی

قیمت هر کیلو گرم : 6000

برنج معطر ایرانی

برنج معطر ایرانی

قیمت هر کیلو گرم : 6000

برنج معطر ایرانی

قیمت هر کیلو گرم : 6000

برنج وارداتی تایلندی

برنج وارداتی تایلندی

قیمت هر کیلو گرم : 3900

برنج وارداتی تایلندی

قیمت هر کیلو گرم : 3900