خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت برنج

برنج هاشمی و طارم کشت دوم

برنج هاشمی و طارم کشت دوم

هر کیلوگرم: 24,000 تومان

برنج هاشمی و طارم کشت دوم

هر کیلوگرم: 24,000 تومان

برنج طارم اصل

برنج طارم اصل

هر کیلوگرم: 22,000 تومان 

برنج طارم اصل

هر کیلوگرم: 22,000 تومان 

انواع دودی پرمحصول

انواع دودی پرمحصول

هر کیلوگرم: 19,000 تومان 

انواع دودی پرمحصول

هر کیلوگرم: 19,000 تومان 

برنج شیرودی

برنج شیرودی

هر کیلوگرم: 15,500 تومان 

برنج شیرودی

هر کیلوگرم: 15,500 تومان 

برنج نیمدانه معطر

برنج نیمدانه معطر

هر کیلوگرم: 12,500 تومان 

برنج نیمدانه معطر

هر کیلوگرم: 12,500 تومان 

برنج ندا

برنج ندا

هر کیلوگرم: 15,000 تومان 

برنج ندا

هر کیلوگرم: 15,000 تومان 

برنج فجرفله

برنج فجرفله

هر کیلوگرم: 16,500 تومان

برنج فجرفله

هر کیلوگرم: 16,500 تومان

برنج طارم عسگری

برنج طارم عسگری

هر کیلوگرم: 21,800 تومان

برنج طارم عسگری

هر کیلوگرم: 21,800 تومان

برنج هندی دانه بلند ممتاز

برنج هندی دانه بلند ممتاز

هر کیلوگرم: 7,950 تومان

برنج هندی دانه بلند ممتاز

هر کیلوگرم: 7,950 تومان

برنج دم‌سیاه

برنج دم‌سیاه

هر کیلوگرم: 22,000 تومان

برنج دم‌سیاه

هر کیلوگرم: 22,000 تومان

برنج هاشمی

برنج هاشمی

هر کیلو گرم: 22,000 تومان 

برنج هاشمی

هر کیلو گرم: 22,000 تومان 

برنج نیم‌دانه پرمحصول

برنج نیم‌دانه پرمحصول

هر کیلوگرم: 10,000 تومان 

برنج نیم‌دانه پرمحصول

هر کیلوگرم: 10,000 تومان 

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی

هر کیلوگرم: 11,000 تومان 

برنج وارداتی پاکستانی باسماتی

هر کیلوگرم: 11,000 تومان 

برنج معطر ایرانی

برنج معطر ایرانی

هر کیلوگرم: 14,500 تومان 

برنج معطر ایرانی

هر کیلوگرم: 14,500 تومان 

برنج وارداتی تایلندی هومالی

برنج وارداتی تایلندی هومالی

هر کیلوگرم: 6,000 تومان

برنج وارداتی تایلندی هومالی

هر کیلوگرم: 6,000 تومان

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک

هر کیلوگرم: 4,850 تومان

برنج هندی دانه کوتاه درجه یک

هر کیلوگرم: 4,850 تومان

قیمت فروش انواع برنج ایرانی و خارجی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.