خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت قندو شکر

شکر بسته بندی 5کیلوگرمی

شکر بسته بندی 5کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 21,500 تومان

شکر بسته بندی 5کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 21,500 تومان

شکر بسته بندی 3کیلوگرمی

شکر بسته بندی 3کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 12,990 تومان 

شکر بسته بندی 3کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 12,990 تومان 

شکر بسته بندی 1800گرمی

شکر بسته بندی 1800گرمی

قیمت هر بسته: 7,850 تومان 

شکر بسته بندی 1800گرمی

قیمت هر بسته: 7,850 تومان 

شکر بسته بندی 900گرمی

شکر بسته بندی 900گرمی

قیمت هر بسته: 4,000 تومان

شکر بسته بندی 900گرمی

قیمت هر بسته: 4,000 تومان

شکر فله (کیسه 50 کیلویی)

شکر فله (کیسه 50 کیلویی)

قیمت هر کیلوگرم: 3,500 تومان

شکر فله (کیسه 50 کیلویی)

قیمت هر کیلوگرم: 3,500 تومان

شکر بسته بندی 10کیلوگرمی

شکر بسته بندی 10کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 35,000 تومان

شکر بسته بندی 10کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 35,000 تومان

قند شکسته بسته بندی700گرمی

قند شکسته بسته بندی700گرمی

قیمت هر بسته: 6,250 تومان

قند شکسته بسته بندی700گرمی

قیمت هر بسته: 6,250 تومان

قند شکسته بسته بندی450گرمی

قند شکسته بسته بندی450گرمی

قیمت هر بسته: 4,100 تومان

قند شکسته بسته بندی450گرمی

قیمت هر بسته: 4,100 تومان

قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی

قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 44,500 تومان

قند شکسته بسته بندی5کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 44,500 تومان

قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی

قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 26,700 تومان

قند شکسته بسته بندی3کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 26,700 تومان

قند شکسته بسته بندی1800گرمی

قند شکسته بسته بندی1800گرمی

قیمت هر بسته: 16,000 تومان

قند شکسته بسته بندی1800گرمی

قیمت هر بسته: 16,000 تومان

قند شکسته بسته بندی900گرمی

قند شکسته بسته بندی900گرمی

قیمت هر بسته: 8,100 تومان

قند شکسته بسته بندی900گرمی

قیمت هر بسته: 8,100 تومان

قندکله فله

قندکله فله

قیمت هر کیلوگرم: 8,700 تومان

قندکله فله

قیمت هر کیلوگرم: 8,700 تومان

قند شکسته فله

قند شکسته فله

قیمت هر کیلوگرم: 8,900 تومان

قند شکسته فله

قیمت هر کیلوگرم: 8,900 تومان

قند حبه پرسی

قند حبه پرسی

قیمت هر کیلوگرم: 8,800 تومان

قند حبه پرسی

قیمت هر کیلوگرم: 8,800 تومان

قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی

قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 89,000 تومان

قند شکسته بسته بندی10کیلوگرمی

قیمت هر بسته: 89,000 تومان

نبات چوبدار زرد وسفید

نبات چوبدار زرد وسفید

قیمت هر کیلوگرم: 12,000 تومان

نبات چوبدار زرد وسفید

قیمت هر کیلوگرم: 12,000 تومان

نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای)

نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای)

قیمت هرکیلوگرم: 11,000 تومان

نبات شاخه باریک وریز(شاخه ای)

قیمت هرکیلوگرم: 11,000 تومان

نبات شاخه درشت(شاخه ای)

نبات شاخه درشت(شاخه ای)

قیمت هرکیلوگرم: 10,700 تومان

نبات شاخه درشت(شاخه ای)

قیمت هرکیلوگرم: 10,700 تومان

نبات تخته و خرد شده

نبات تخته و خرد شده

قیمت هرکیلوگرم: 9,700 تومان

نبات تخته و خرد شده

قیمت هرکیلوگرم: 9,700 تومان

قیمت فروش شکر و قند بسته بندی و کله همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.