خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خرما

قیمت فروش انواع خرما و چیپس خرما همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
چیپس خرما

چیپس خرما

قیمت هر کیلو گرم

درجه یک : 5000

درجه 2 : 4000
چیپس خرما

قیمت هر کیلو گرم

درجه یک : 5000

درجه 2 : 4000
خرما پیارم

خرما پیارم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 22000
قیمت درجه 2 : 18000
خرما پیارم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 22000
قیمت درجه 2 : 18000
خرما بیزو

خرما بیزو

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 8000
قیمت درجه 2 : 7000
خرما بیزو

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 8000
قیمت درجه 2 : 7000
خرما آلویی

خرما آلویی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 7500
قیمت درجه 2 : 6500
خرما آلویی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 7500
قیمت درجه 2 : 6500
خرما ربی ممتاز

خرما ربی ممتاز

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 7500
قیمت درجه 2: 6500
خرما ربی ممتاز

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 7500
قیمت درجه 2: 6500
خرما دشتستان و کبکاب

خرما دشتستان و کبکاب

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 4900
قیمت درجه 2 : 3900
خرما دشتستان و کبکاب

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 4900
قیمت درجه 2 : 3900
خرماخاصویی(شهددار)

خرماخاصویی(شهددار)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5500
قیمت درجه 2 : 4500
خرماخاصویی(شهددار)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5500
قیمت درجه 2 : 4500
خرما خاصویی(نیمه خشک)

خرما خاصویی(نیمه خشک)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 6200
قیمت درجه 2: 5200
خرما خاصویی(نیمه خشک)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 6200
قیمت درجه 2: 5200
خرما رطب مضافتی بم

خرما رطب مضافتی بم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 6400
خرما رطب مضافتی بم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 6400
خرما رطب مضافتی ممتازبم

خرما رطب مضافتی ممتازبم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 7400
خرما رطب مضافتی ممتازبم

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 7400
خرما رطب زرد طلایی( خشتی)

خرما رطب زرد طلایی( خشتی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5800
قیمت درجه 2: 5000
خرما رطب زرد طلایی( خشتی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5800
قیمت درجه 2: 5000
خرما خارک

خرما خارک

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3500
قیمت درجه 2: 2500
خرما خارک

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3500
قیمت درجه 2: 2500
خرما زاهدی

خرما زاهدی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 5000
قیمت درجه 2: 4000
خرما زاهدی

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 5000
قیمت درجه 2: 4000
خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)

خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5500
قیمت درجه 2 : 4500
خرما رطب مضافتی بم (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک: 5500
قیمت درجه 2 : 4500
خرما کبکاب شسته

خرما کبکاب شسته

قیمت هر بسته 700 گرمی

قیمت درجه یک : 6900
خرما کبکاب شسته

قیمت هر بسته 700 گرمی

قیمت درجه یک : 6900
خرما کلیته (کارتنی)

خرما کلیته (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3700
قیمت درجه 2: 3000
خرما کلیته (کارتنی)

قیمت هر کیلو گرم

قیمت درجه یک : 3700
قیمت درجه 2: 3000