خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت مرغ

مرغ کامل

مرغ کامل

12,900 تومان

مرغ کامل

12,900 تومان

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

19,500 تومان

سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال

19,500 تومان

ران مرغ( بدون کمر)

ران مرغ( بدون کمر)

19,400 تومان

ران مرغ( بدون کمر)

19,400 تومان

فیله مرغ

فیله مرغ

27,200 تومان

فیله مرغ

27,200 تومان

شنیتسل بدون آرد

شنیتسل بدون آرد

24,800 تومان

شنیتسل بدون آرد

24,800 تومان

پای مرغ

پای مرغ

5,200 تومان

پای مرغ

5,200 تومان

سنگدان مرغ بسته 400گرمی

سنگدان مرغ بسته 400گرمی

5,400 تومان

سنگدان مرغ بسته 400گرمی

5,400 تومان

جگر مرغ بسته 400گرمی

جگر مرغ بسته 400گرمی

3,500 تومان

جگر مرغ بسته 400گرمی

3,500 تومان

دل مرغ بسته 400گرمی

دل مرغ بسته 400گرمی

6,700 تومان

دل مرغ بسته 400گرمی

6,700 تومان

سینه مرغ سوخاری

سینه مرغ سوخاری

18,700 تومان

سینه مرغ سوخاری

18,700 تومان

مرغ کنتاکی

مرغ کنتاکی

18,700 تومان

مرغ کنتاکی

18,700 تومان

پا چینی 10 عددی مرغ

پا چینی 10 عددی مرغ

18,700 تومان

پا چینی 10 عددی مرغ

18,700 تومان

جوجه کباب بااستخوان ساده

جوجه کباب بااستخوان ساده

19,800 تومان

جوجه کباب بااستخوان ساده

19,800 تومان

جوجه کباب بی استخوان

جوجه کباب بی استخوان

26,100 تومان

جوجه کباب بی استخوان

26,100 تومان

جوجه چینی

جوجه چینی

25,900 تومان

جوجه چینی

25,900 تومان

گردن مرغ بدون پوست

گردن مرغ بدون پوست

4,900 تومان

گردن مرغ بدون پوست

4,900 تومان

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

16,300 تومان

مخلوط بال و بازو کبابی ساده

16,300 تومان

بازوی کبابی ساده

بازوی کبابی ساده

15,900 تومان

بازوی کبابی ساده

15,900 تومان

بال کبابی ساده

بال کبابی ساده

16,700 تومان

بال کبابی ساده

16,700 تومان

ران و سینه بدون پوست

ران و سینه بدون پوست

18,700 تومان

ران و سینه بدون پوست

18,700 تومان

قیمت مرغ و انواع آلایش خوراکی آن بر اساس نرخ میادین میوه و تره بار جمع آوری شده است.