خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت روغن

قیمت فروش انواع روغن گیاهی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
روغن تخمه کدو

روغن تخمه کدو

 

60 میلی لیتر: 11000

روغن تخمه کدو

 

60 میلی لیتر: 11000

500 میلی لیتر: 34000

1000 میلی لیتر: 65000

 

 

روغن تخمه آفتابگردان

روغن تخمه آفتابگردان

60 میلی لیتر: 28000

500 میلی لیتر: 15500

روغن تخمه آفتابگردان

60 میلی لیتر: 28000

500 میلی لیتر: 15500

1000 میلی لیتر: 30000

 

 

 

روغن بذر کتان

روغن بذر کتان

60 میلی لیتر: 6000

500 میلی لیتر: 26000

روغن بذر کتان

60 میلی لیتر: 6000

500 میلی لیتر: 26000

1000 میلی لیتر: 50000

 

 

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

60 میلی لیتر: 13000

500 میلی لیتر: 35000

روغن مغز بادام درختی(تلخ)

60 میلی لیتر: 13000

500 میلی لیتر: 35000

 

 

 

 

روغن مغز بادام زمینی

روغن مغز بادام زمینی

60 میلی لیتر: 3000

500 میلی لیتر: 12500

روغن مغز بادام زمینی

60 میلی لیتر: 3000

500 میلی لیتر: 12500

1000 میلی لیتر: 24000

 

 

 

روغن مغز بادام زمینی

روغن مغز بادام زمینی

قیمت عرضه هر لیتر: 22000

روغن مغز بادام زمینی

قیمت عرضه هر لیتر: 22000

روغن جوانه ذرت

روغن جوانه ذرت

60 میلی لیتر: 7000

روغن جوانه ذرت

60 میلی لیتر: 7000

روغن کنجد

روغن کنجد

60 میلی لیتر: 20000

500 میلی لیتر: 14000

روغن کنجد

60 میلی لیتر: 20000

500 میلی لیتر: 14000

1000 میلی لیتر: 28000

 

 

روغن مغز فندق

روغن مغز فندق

60 میلی لیتر: 16000

500 میلی لیتر: 55000

روغن مغز فندق

60 میلی لیتر: 16000

500 میلی لیتر: 55000

1000 میلی لیتر: 110000

 

 

 

روغن مغز پسته

روغن مغز پسته

60 میلی لیتر: 15000

500 میلی لیتر: 60000

روغن مغز پسته

60 میلی لیتر: 15000

500 میلی لیتر: 60000

1000 میلی لیتر: 120000

 

 

 

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

60 میلی لیتر: 15000

500 میلی لیتر: 45000

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

60 میلی لیتر: 15000

500 میلی لیتر: 45000

 

 

 

 

روغن هسته انگور

روغن هسته انگور

60 میلی لیتر: 11000

500 میلی لیتر: 25000

روغن هسته انگور

60 میلی لیتر: 11000

500 میلی لیتر: 25000

1000 میلی لیتر: 45000

 

 

 

روغن نارگیل

روغن نارگیل

60 میلی لیتر: 8000

500 میلی لیتر: 32000

روغن نارگیل

60 میلی لیتر: 8000

500 میلی لیتر: 32000

1000 میلی لیتر: 60000

 

 

 

روغن مغز گردو سفید

روغن مغز گردو سفید

60 میلی لیتر: 13000

500 میلی لیتر: 55000

روغن مغز گردو سفید

60 میلی لیتر: 13000

500 میلی لیتر: 55000

1000 میلی لیتر: 110000

 

 

روغن هسته انار

روغن هسته انار

60 میلی لیتر: 16000

 

روغن هسته انار

60 میلی لیتر: 16000