خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت گوشت گرم گوساله و گوسفندی

قیمت فروش گوشت گرم گوساله و گوسفندی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
گوسفندی قلوه گاه بی استخوان

گوسفندی قلوه گاه بی استخوان

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 25000
گوسفندی قلوه گاه بی استخوان
قیمت مصوب هر کیلو گرم : 25000
گوسفندی راسته با استخوان

گوسفندی راسته با استخوان

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000 

گوسفندی راسته با استخوان

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000 

گوسفندی -کف دست با ماهیچه

گوسفندی -کف دست با ماهیچه

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 31000
گوسفندی -کف دست با ماهیچه
قیمت مصوب هر کیلو گرم : 31000
گوسفندی ران کامل ممتاز

گوسفندی ران کامل ممتاز

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000

 

گوسفندی ران کامل ممتاز

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000

 

گوساله سردست پاک کرده گوساله

گوساله سردست پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 28000

گوساله سردست پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 28000

ران پاک کرده گوساله

ران پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 30000

ران پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 30000

راسته پاک کرده گوساله

راسته پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 46000

راسته پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 46000

گردن گوسفند

گردن گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 30000

گردن گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 30000

گردن گوساله

گردن گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 28000

گردن گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 28000

قلوه گاه گوساله

قلوه گاه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 20000

قلوه گاه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 20000

قلم گوساله

قلم گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 3300

قلم گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 3300

فیله پاک کرده گوساله

فیله پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 71000

فیله پاک کرده گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 71000

سرسینه و دنده گوسفندی

سرسینه و دنده گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8500

سرسینه و دنده گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8500

دنبالچه گوسفندی

دنبالچه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 22000

دنبالچه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 22000

دنبالچه گوساله

دنبالچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 22000

دنبالچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 22000

ماهیچه گوساله

ماهیچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 43000

ماهیچه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 43000

شقه گوسفندی

شقه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 33000

شقه گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 33000

نیم شقه سردست گوسفند

نیم شقه سردست گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000

نیم شقه سردست گوسفند

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 32000

نیم شقه ران گوسفندی

نیم شقه ران گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 34000

نیم شقه ران گوسفندی

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 34000

سرسینه گوساله

سرسینه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8500

سرسینه گوساله

قیمت مصوب هر کیلو گرم : 8500