خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت حبوبات

قیمت فروش انواع حبوبات شرکتی و غیرشرکتی همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.
عدس

عدس

قیمت درجه1 : 5100

قیمت درجه 2 : 4600

عدس

قیمت درجه1 : 5100

قیمت درجه 2 : 4600

لپه

لپه

قیمت درجه1 : 7500

قیمت درجه 2 : 6500

لپه

قیمت درجه1 : 7500

قیمت درجه 2 : 6500

لوبیا قرمز

لوبیا قرمز

قیمت درجه1 : 7200

قیمت درجه 2 : 6500

لوبیا قرمز

قیمت درجه1 : 7200

قیمت درجه 2 : 6500

دال عدس

دال عدس

قیمت درجه1 : 4500

قیمت درجه 2 : 3500

دال عدس

قیمت درجه1 : 4500

قیمت درجه 2 : 3500

لوبیا چشم بلبلی

لوبیا چشم بلبلی

قیمت درجه1 : 5500

قیمت درجه 2 : 4500

لوبیا چشم بلبلی

قیمت درجه1 : 5500

قیمت درجه 2 : 4500

لوبیا چیتی

لوبیا چیتی

قیمت درجه1 : 9800

قیمت درجه 2 : 8900

لوبیا چیتی

قیمت درجه1 : 9800

قیمت درجه 2 : 8900

لوبیا سفید

لوبیا سفید

قیمت درجه1 : 7400

قیمت درجه 2 : 6400

لوبیا سفید

قیمت درجه1 : 7400

قیمت درجه 2 : 6400

نخود

نخود

قیمت درجه1 : 6900

قیمت درجه 2 : 5900

نخود

قیمت درجه1 : 6900

قیمت درجه 2 : 5900

ماش

ماش

قیمت درجه1 : 6300

قیمت درجه 2 : 5900

ماش

قیمت درجه1 : 6300

قیمت درجه 2 : 5900

لیمو عمانی

لیمو عمانی

قیمت درجه1 : 26000

قیمت درجه 2 : 22000

لیمو عمانی

قیمت درجه1 : 26000

قیمت درجه 2 : 22000