خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت آبزیان

قزل آلای رنگین کمان(زنده)

قزل آلای رنگین کمان(زنده)

31,700 تومان

قزل آلای رنگین کمان(زنده)

31,700 تومان

پرورشی کپور(زنده)

پرورشی کپور(زنده)

29,000 تومان

پرورشی کپور(زنده)

29,000 تومان

ماهی شیر (1000 تا 3000) گرم

ماهی شیر (1000 تا 3000) گرم

63,000 تومان

ماهی شیر (1000 تا 3000) گرم

63,000 تومان

منجمدحلوا سیاه سایزXL

منجمدحلوا سیاه سایزXL

59,000 تومان

منجمدحلوا سیاه سایزXL

59,000 تومان

ماهی کفال ( بالای 800گرم)

ماهی کفال ( بالای 800گرم)

52,000 تومان

ماهی کفال ( بالای 800گرم)

52,000 تومان

تیلاپیا پرورشی

تیلاپیا پرورشی

25,000 تومان

تیلاپیا پرورشی

25,000 تومان

ماهی سارم (1000تا 3000 گرم)

ماهی سارم (1000تا 3000 گرم)

24,000 تومان

ماهی سارم (1000تا 3000 گرم)

24,000 تومان

ماهی سرخو (بالای 3000گرم)

ماهی سرخو (بالای 3000گرم)

54,000 تومان

ماهی سرخو (بالای 3000گرم)

54,000 تومان

ماهی شوریده(بالای 700گرم)

ماهی شوریده(بالای 700گرم)

60,000 تومان

ماهی شوریده(بالای 700گرم)

60,000 تومان

میگوی دریایی منجمد با سرسایز31-40

میگوی دریایی منجمد با سرسایز31-40

74,000 تومان

میگوی دریایی منجمد با سرسایز31-40

74,000 تومان

کیلکا

کیلکا

8,000 تومان

کیلکا

8,000 تومان

طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

30,000 تومان

طوطی ماهی(بالای 1000گرم)

30,000 تومان

پرورشی آمور (بالای1500گرم)

پرورشی آمور (بالای1500گرم)

33,000 تومان

پرورشی آمور (بالای1500گرم)

33,000 تومان

ماهی سنگسرطلایی (بالای 1000گرم)

ماهی سنگسرطلایی (بالای 1000گرم)

49,000 تومان

ماهی سنگسرطلایی (بالای 1000گرم)

49,000 تومان

ماهی راشکو (بین 1000تا 3000گرم )

ماهی راشکو (بین 1000تا 3000گرم )

87,000 تومان

ماهی راشکو (بین 1000تا 3000گرم )

87,000 تومان

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر1000گرم

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر1000گرم

27,000 تومان

ماهی کوتر ریز دم سیاه و دم سبز زیر1000گرم

27,000 تومان

قیمت فروش انواع ماهی و میگو براساس نرخ میادین میوه و تره بار جمع آوری شده است.