خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خشکبار

انجیر خشک معمولی

انجیر خشک معمولی

درجه یک: 58,000 تومان

درجه دو: 52,000 تومان

انجیر خشک معمولی

درجه یک: 58,000 تومان

درجه دو: 52,000 تومان

بادام با پوست

بادام با پوست

درجه یک: 23,000 تومان

درجه دو: 20,000 تومان 

بادام با پوست

درجه یک: 23,000 تومان

درجه دو: 20,000 تومان 

پسته اکبری

پسته اکبری

درجه یک: 180,000 تومان

درجه دو: 170,000 تومان

پسته اکبری

درجه یک: 180,000 تومان

درجه دو: 170,000 تومان

توت خشک سفید

توت خشک سفید

درجه یک: 45,000 تومان

درجه دو: 40,000 تومان 

توت خشک سفید

درجه یک: 45,000 تومان

درجه دو: 40,000 تومان 

سنجد

سنجد

درجه یک: 44,000 تومان

درجه دو: 41,000 تومان 

سنجد

درجه یک: 44,000 تومان

درجه دو: 41,000 تومان 

کشمش سبز معمولی

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 30,000 تومان 

درجه دو: 27,000 تومان 

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 30,000 تومان 

درجه دو: 27,000 تومان 

مغز گردو

مغز گردو

درجه یک: 82,000 تومان

درجه دو: 72,000 تومان 

مغز گردو

درجه یک: 82,000 تومان

درجه دو: 72,000 تومان 

مغز فندق شور

مغز فندق شور

درجه یک: 155,000 تومان 

درجه دو: 147,000 تومان 

مغز فندق شور

درجه یک: 155,000 تومان 

درجه دو: 147,000 تومان 

پودر نارگیل خشک

پودر نارگیل خشک

درجه یک: 24,000 تومان

درجه دو: 22,000 تومان

پودر نارگیل خشک

درجه یک: 24,000 تومان

درجه دو: 22,000 تومان

بادام هندی

بادام هندی

درجه یک: 167,000 تومان

درجه دو: 157,000 تومان

بادام هندی

درجه یک: 167,000 تومان

درجه دو: 157,000 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

تخمه آفتابگردان شمشیری

درجه یک: 28,000 تومان

درجه دو: 25,100 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

درجه یک: 28,000 تومان

درجه دو: 25,100 تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

درجه یک: 22,000 تومان

درجه دو: 19,000 تومان

تخم شربتی

درجه یک: 22,000 تومان

درجه دو: 19,000 تومان

نخودچی دو آتیشه شور

نخودچی دو آتیشه شور

درجه یک: 19,000 تومان

درجه دو: 16,500 تومان

نخودچی دو آتیشه شور

درجه یک: 19,000 تومان

درجه دو: 16,500 تومان

کنجد خام سفید

کنجد خام سفید

درجه یک: 33,000 تومان

درجه دو: 30,000 تومان

کنجد خام سفید

درجه یک: 33,000 تومان

درجه دو: 30,000 تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

درجه یک: 51,000 تومان

درجه دو: 47,000 تومان

تخمه کدو گوشتی

درجه یک: 51,000 تومان

درجه دو: 47,000 تومان

برگ هلو

برگ هلو

درجه یک: 18,500 تومان

درجه دو: 16,000 تومان

برگ هلو

درجه یک: 18,500 تومان

درجه دو: 16,000 تومان

قیمت فروش خشکبار درجه یک و دو همه روزه تا ساعت 14 بروزرسانی می‌شود.