خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

قیمت خشکبار

انجیر خشک معمولی

انجیر خشک معمولی

درجه یک: 58,000 تومان

درجه دو: 52,000 تومان

انجیر خشک معمولی

درجه یک: 58,000 تومان

درجه دو: 52,000 تومان

بادام با پوست

بادام با پوست

درجه یک: 39,000 تومان

درجه دو: 36,000 تومان 

بادام با پوست

درجه یک: 39,000 تومان

درجه دو: 36,000 تومان 

پسته اکبری

پسته اکبری

درجه یک: 139,000 تومان

درجه دو: 120,000 تومان

پسته اکبری

درجه یک: 139,000 تومان

درجه دو: 120,000 تومان

توت خشک سفید

توت خشک سفید

درجه یک: 59,000 تومان

درجه دو: 49,000 تومان 

توت خشک سفید

درجه یک: 59,000 تومان

درجه دو: 49,000 تومان 

سنجد

سنجد

درجه یک: 37,000 تومان

درجه دو: 32,000 تومان 

سنجد

درجه یک: 37,000 تومان

درجه دو: 32,000 تومان 

کشمش سبز معمولی

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 32,000 تومان 

درجه دو: 29,000 تومان 

کشمش سبز معمولی

درجه یک: 32,000 تومان 

درجه دو: 29,000 تومان 

مغز گردو

مغز گردو

درجه یک: 115,000 تومان

درجه دو: 105,000 تومان 

مغز گردو

درجه یک: 115,000 تومان

درجه دو: 105,000 تومان 

مغز فندق شور

مغز فندق شور

درجه یک: 119,000 تومان 

درجه دو: 104,000 تومان 

مغز فندق شور

درجه یک: 119,000 تومان 

درجه دو: 104,000 تومان 

برگ قیسی سکه ای

برگ قیسی سکه ای

درجه یک: 39,000 تومان

درجه دو: 36,000 تومان

برگ قیسی سکه ای

درجه یک: 39,000 تومان

درجه دو: 36,000 تومان

سویا آجیلی

سویا آجیلی

درجه یک: 11,000 تومان

درجه دو: 10,000 تومان

سویا آجیلی

درجه یک: 11,000 تومان

درجه دو: 10,000 تومان

پودر نارگیل

پودر نارگیل

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 24,000 تومان

پودر نارگیل

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 24,000 تومان

بادام هندی

بادام هندی

درجه یک: 138,000 تومان

درجه دو: 128,000 تومان

بادام هندی

درجه یک: 138,000 تومان

درجه دو: 128,000 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

تخمه آفتابگردان شمشیری

درجه یک: 29,000 تومان

درجه دو: 26,100 تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

درجه یک: 29,000 تومان

درجه دو: 26,100 تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

درجه یک: 21,000 تومان

درجه دو: 18,000 تومان

تخم شربتی

درجه یک: 21,000 تومان

درجه دو: 18,000 تومان

نخودچی دو آتیشه شور

نخودچی دو آتیشه شور

درجه یک: 17,000 تومان

درجه دو: 14,500 تومان

نخودچی دو آتیشه شور

درجه یک: 17,000 تومان

درجه دو: 14,500 تومان

کنجد خام سفید

کنجد خام سفید

درجه یک: 35,000 تومان

درجه دو: 31,000 تومان

کنجد خام سفید

درجه یک: 35,000 تومان

درجه دو: 31,000 تومان

شاهدانه

شاهدانه

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 23,000 تومان

شاهدانه

درجه یک: 26,000 تومان

درجه دو: 23,000 تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

درجه یک: 67,000 تومان

درجه دو: 65,000 تومان

تخمه کدو گوشتی

درجه یک: 67,000 تومان

درجه دو: 65,000 تومان

برگ هلو

برگ هلو

درجه یک: 18,500 تومان

درجه دو: 16,000 تومان

برگ هلو

درجه یک: 18,500 تومان

درجه دو: 16,000 تومان

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

درجه یک: 36,000 تومان

درجه دو: 32,500 تومان

برگ زرد آلو ممتاز(زرین )

درجه یک: 36,000 تومان

درجه دو: 32,500 تومان

قیمت فروش خشکبار درجه یک و دو بر اساس نرخ میادین میوه و تره‌بار جمع آوری شده است.