خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

ششمین جلسه محاکمه گروه عظام

ششمین جلسه محاکمه گروه عظام

افتتاح خانه موزه مینایی

افتتاح خانه موزه مینایی

بزرگداشت روز تهران

بزرگداشت روز تهران

مهربانی‌های کوچک

مهربانی‌های کوچک

افتتاح بوستان مرضیه حدیدچی

افتتاح بوستان مرضیه حدیدچی

آئین تجلیل از خبرنگاران برون‌مرزی

آئین تجلیل از خبرنگاران برون‌مرزی

صحن علنی مجلس / ۱۴ مهر ۹۸

صحن علنی مجلس / ۱۴ مهر ۹۸

جلسه شورای شهر تهران /۱۴ مهر ۹۸

جلسه شورای شهر تهران /۱۴ مهر ۹۸

همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی

همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی