خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

در حاشیه نشست خبری رئیس جمهور

در حاشیه نشست خبری رئیس جمهور

صحن علنی مجلس/ ۲۲ مهر ۹۸

صحن علنی مجلس/ ۲۲ مهر ۹۸

جلسه شورای شهر تهران /۲۱ مهر ۹۸

جلسه شورای شهر تهران /۲۱ مهر ۹۸

چهارمین طرح کاشف پلیس آگاهی

چهارمین طرح کاشف پلیس آگاهی

عکس برگزیده هفته/ ۱۳ تا ۱۹ مهر ۹۸

عکس برگزیده هفته/ ۱۳ تا ۱۹ مهر ۹۸

نماز جمعه تهران / ۱۹ مهر ۹۸

نماز جمعه تهران / ۱۹ مهر ۹۸

اجلاس عمومی شورای عالی استان ها

اجلاس عمومی شورای عالی استان ها

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

افتتاح خانه موزه «لُرزاده»

افتتاح خانه موزه «لُرزاده»