خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

نشست خبری سریال پناه آخر

نشست خبری سریال پناه آخر

همایش ملی یاوران وقف

همایش ملی یاوران وقف

نواختن «زنگ استکبار ستیزی» در مدارس

نواختن «زنگ استکبار ستیزی» در مدارس

مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در تهران

مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در تهران

جلسه علنی مجلس/ ۱۲ آبان ۹۸

جلسه علنی مجلس/ ۱۲ آبان ۹۸

دو نمایشگاه صنعت برق و صنایع معدنی

دو نمایشگاه صنعت برق و صنایع معدنی

نشست خبری سریال ستایش

نشست خبری سریال ستایش

نشست ستاد اربعین با حضور وزیر کشور

نشست ستاد اربعین با حضور وزیر کشور