خبرگزاری باشگاه خبرنگاران | yjc.ir

خشکسالی در هند

خشکسالی در هند

جشنواره مجسمه های شنی در بلژیک

جشنواره مجسمه های شنی در بلژیک

مسابقه عکاسی نجومی در سال ۲۰۱۹

مسابقه عکاسی نجومی در سال ۲۰۱۹

دره یادبود

دره یادبود

عکس های منتخب هفته از جهان

عکس های منتخب هفته از جهان

ساخت پل با علف

ساخت پل با علف

مزارع چای در روسیه

مزارع چای در روسیه

صید خرچنگ

صید خرچنگ

کافه جوجه‌تیغی

کافه جوجه‌تیغی

امتحانات نهایی در مدارس یمن

امتحانات نهایی در مدارس یمن

اعتصاب سراسری پزشکان هندی

اعتصاب سراسری پزشکان هندی

پانداهای چینی

پانداهای چینی

برگزیدگان مسابقه عکاسی سفر ۲۰۱۹

برگزیدگان مسابقه عکاسی سفر ۲۰۱۹