سامانه جذب و آموزش باشگاه خبرنگاران جوان

سامانه جذب و آموزش باشگاه خبرنگاران جوان

کاربران گرامی؛

تا اطلاع ثانوی امکان ثبت نام وجود ندارد.

 

فرم نام نویسی اولیه در فرآیند جذب نیرو
اداره جذب و آموزش باشگاه خبرنگاران جوان

* انتخاب حرفه
خبرنگاری
گوینده-خبرنگار
تدوین
گرافیک
تصویربرداری(فیلمبرداری)
عکاسی
تابعیت
ایرانی
غیر ایرانی
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل