باشگاه خبرنگاران -توجه به مواد مخدر سنتی راه گریزی برای مواد مخدر صنعتی است
هاشم زهی در گفتگوی اختصاصی با باشگاه خبرنگاران:
باشگاه خبرنگاران -ترافيك سنگين و بارش شبانگاهی در جاده های كشور
از آخرين وضع ترافيكي و جوي در تعطيلات مطلع شويد/ به روز رسانی ساعت 22:18