باشگاه خبرنگاران -آیا تاریخ اعزام به خدمت مشمولان غیرغایب متقاضی کنکور تمدید می‌شود؟
معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره تمدید تاریخ اعزام به خدمت مشمولان غیرغایب متقاضی کنکور در سال ۹۸ توضیحاتی داد.
باشگاه خبرنگاران -شرایط پشت کنکور ماندن برای مشمولان سربازی
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
سرهنگ تقوی درباره شرایط معافیت تحصیلی برای پشت کنکوری‌ها توضیحاتی داد.
باشگاه خبرنگاران -اخذ معافیت پزشکی برای مشمولان سربازی ساکن خارج از کشور چگونه است؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره امکان تقاضا و اخذ معافیت پزشکی برای مشمولان سربازی ساکن خارج از کشور بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -فروش سربازی در سال ۹۸ چگونه است؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره اجرایی شدن طرح جریمه مشمولان غایب در سال ۹۸ بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم به خدمت سربازی در مرداد ماه ۹۸
سازمان وظیفه عمومی ناجا، مشمولان دارای مدرک تحصیلی کاردانی، دیپلم و زیردیپلم را در مرداد ماه سال ۹۸ به خدمت سربازی فراخواند.
باشگاه خبرنگاران -شرایط احراز خروج از کشور مشمولان سربازی برای معالجه بیماری چگونه است؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره شرایط خروج از کشور مشمولان سربازی به منظور معالجه بیماری و درمان بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -شرایط خروج از کشور دانشجویان برای سفر‌های مطالعاتی چگونه است؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره شرایط خروج از کشور دانشجویان مشمول خدمت وظیفه به منظور سفر‌های مطالعاتی بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -سربازان چند بار اجازه خروج از کشور دارند؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره تعداد دفعاتی که سربازان مجاز به خروج از کشور هستند بیشتر بدانید.
باشگاه خبرنگاران -فراخوان مشمولان نخبه و اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها در مرداد ماه ۱۳۹۸
کلیه مشمولان نخبه و اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها که برگ آماده به خدمت دریافت کرده اند، برای اعزام به خدمت اقدام کنند.
باشگاه خبرنگاران -دریافت معافیت موقت کفالت چه شرایطی دارد؟
دانستنی‌های سربازی/
درباره شرایط دریافت معافیت موقت کفالت بیشتر بدانید.