باشگاه خبرنگاران -شهرداری در سال ۹۷ با چالش مالی مواجه می‌شود
رسولی:
عضو شورای شهر تهران گفت: ما شاهد مازاد عملکرد ۶۹۱ میلیارد ریالی شهرداری در تأمین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام هستیم.
باشگاه خبرنگاران -تکمیل مرمت و بازسازی کتابخانه پارک شهر توسط شهرداری منطقه 12
عضو شورای شهر تهران خبر داد
نژادبهرام گفت: شهردار منطقه 12 توانست با انعقاد قراردادی نسبت به بهسازی و مرمت کتابخانه پارک شهر اقدام کند.
باشگاه خبرنگاران -فروشندگان‌ با انصاف بیشتر در کنار مردم باشند/ از فشار اقتصادی به مردم کاسته شود
میرلوحی در جلسه شورای شهر تهران:
عضو شورای شهر تهران گفت: در حالیکه فرصت طلبان ناامیدی را پمپاژ‌ می‌کنند، از فروشنگان انتظار داریم تا بیشتر در کنار مردم باشند.
باشگاه خبرنگاران -لزوم ارائه حساب درآمد و هزینه‌ از سوی شهرداری به شورا تا 15 هرماه
عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛
عضو شورای شهر تهران گفت: شهرداری موظف تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه را به شورای شهر ارائه دهد.
باشگاه خبرنگاران -اختصاص بیش از ۳ درصد از اعتبارات شهرداری برای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی
عضو شورای شهر گفت: ۳/۵ درصد از اعتبارات شهرداری برای ارتقا سطح فرهنگ شهروندی اختصاص دارد.
باشگاه خبرنگاران -شهرداری حق واگذاری اراضی و ابنیه‌ متعلق به خود را با حفظ مالکیت دارد
سخنگوی شورای شهر تهران:
اعطا گفت: شهرداری حق واگذاری اراضی و ابنیه متعلق به خود را با حفظ مالکیت دارد.
باشگاه خبرنگاران -96 درصد از اعتبارات بانک شهر را مردم تأمین می‌کنند
رئیس شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران:
هاشمی رفسنجانی گفت: 96 درصد از اعتبارات بانک شهر را مردم تأمین می‌کنند و سهم شهرداری در تأمین اعتبارات بانک شهر، 4 درصد است.
باشگاه خبرنگاران -تشکر فراهانی از اقدام شهرداری برای دستور ادامه ساخت زیر گذر استاد معین
در جلسه شورای شهر تهران صورت گرفت؛
عضو شورای شهر تهران با اشاره به دستور شهردار تهران برای ادامه ساخت پروژه استاد معین از او تشکر کرد.
باشگاه خبرنگاران -فعالیت سرای محلات موجب موازی کار شده است
فخاری مطرح کرد؛
عضو شورای شهر تهران گفت: فعالیت‌های سرای محلات که عمدتا فرهنگی بوده و اجتماعی نیست، با فعالیت بسیاری از نهادهای فرهنگی همانند فرهنگسراها مشابه است.
باشگاه خبرنگاران -لزوم احداث نمازخانه در ورزشگاه آزادی
سخنگوی شورای شهر تهران خبر داد
اعطا از لزوم احداث نمازخانه در اماکن ورزشی مربوط به شهرداری به ویژه ورزشگاه آزادی خبر داد.