باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص ۶۱ سالم است
وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۶۱ سالم است.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص 67 سالم است
وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۶۷ در وضعیت سالم است.
باشگاه خبرنگاران -اجرای طرح بی زباله در ورزشگاه آزادی
مدنی خبر داد
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست از اجرای طرح بی زباله در ورزشگاه آزادی همزمان با دربی 86 خبر داد.
باشگاه خبرنگاران -هیچ تعادلی میان عرضه و تقاضای مصرف آب در کشور وجود ندارد/ با یک بانک ورشکسته آبی مواجه هستیم
مدنی مطرح کرد؛
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: هیچ تعادلی میان عرضه و تقاضای مصرف آب در کشور وجود ندارد و ما با یک بانک ورشکسته آبی مواجه هستیم.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص ۸۵ سالم است
هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۸۵ در وضعیت سالم است.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص ۸۲ سالم است
وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۸۲ سالم است.
باشگاه خبرنگاران -تراکم جمعیت یکی از دلایل فرونشست های زمین در تهران است
کلانتری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
مدیرکل اداره محیط زیست استان تهران گفت: تراکم جمعیت و استفاده بیش از ظرفیت آب های زیرزمینی یکی ازعوامل مهم فرونشست های زمین در تهران است.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص ۶۲ سالم است
هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۶۲ در وضعیت سالم است.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص 60 سالم است
وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 60 در وضعیت سالم است.