باشگاه خبرنگاران -سازمان محیط زیست متولی ایجاد نمایشگاه‌های محیط زیستی نیست
مدنی مطرح کرد؛
معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست نباید متولی ایجاد نمایشگاه‌های محیط زیستی باشد.
باشگاه خبرنگاران -نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر فرصتی مناسب برای ارائه راهکارهای حل معضل آلودگی هوا
ظهرابی مطرح کرد؛
سرپرست معاونت تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برپایی نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر فرصتی برای واحدهای صنعتی است تا کارهای خود را در زمینه کاهش آلودگی هوا ارائه دهند.
باشگاه خبرنگاران -حل بحران آب در گرو ترویج الگوهای مصرف بهینه
تجریشی مطرح کرد؛
معاون محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: بهترین راه‌حل بحران آب، کاهش مصرف و ترویج الگوی بهینه‌ مصرف آب در تمام بخش‌ها از جمله کشاورزی‌، صنعت‌ و شرب است‌.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص ۹۲ سالم است
هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۹۲ در وضعیت سالم است.
باشگاه خبرنگاران -مدیریت شهری بروجرد، مانع اصلی تفکیک زباله‌های عفونی منطقه است
مصطفی وند مطرح کرد؛
رئیس محیط زیست شهرستان بروجرد گفت: تاکنون کار تفکیک از مبدأ زباله‌های عفونی در شهرستان بروجرد به دلیل برخی مشکلات موجود در مدیریت شهری اجرا نشده است.
باشگاه خبرنگاران -چراغ سبز 60 ساله تهران به خودرو محوری در مبلمان شهری
درویش در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
فعال و کارشناس محیط زیست گفت: متاسفانه شهر تهران به خودرو محوری در مبلمان شهری چراغ سبزنشان داده است که این 8 برابر فضایی است که برای تردد انسان ها طراحی شده است.
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص 82 سالم است
وضعیت کیفی هوای تهران در حال حاضر با شاخص 82 در وضعیت سالم است.
باشگاه خبرنگاران -سدسازی ترکیه در حوضه آبریز ایران و عراق، خلاف قوانین بین المللی است
محمودزاده در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
باشگاه خبرنگاران -هوای پایتخت با شاخص ۷۳ سالم است
هوای تهران در حال حاضر با شاخص ۷۳ در وضعیت سالم است.
باشگاه خبرنگاران -آخرین وضعیت جسمانی توله یوزپلنگ کشف شده در تهران
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
دامپزشک باغ وحش تهران و پردیسان گفت: توله یوزپلنگ کشف شده در تهران بعد از گذراندن دوران سخت هم اکنون در وضعیت مطلوب جسمانی قرار دارد.