باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان البرز
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد متخصص در زمینه جامعه شناسی و علوم اجتماعی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حسابداری
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای سابقه کار در زمینه حسابداری دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس طراحی وب در ارومیه
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به تکنیک های افزایش SEOدعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در همدان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در عنوان شغلی پشتیبانی میزبانی وب دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس جذب و استخدام
ویژه افراد جویای کار؛
یک گروه تولیدی جهت تکمیل پرسنل خود در ردیف شغلی کارشناس جذب و استخدام دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مددکار در زاهدان
ویژه افراد جویای کار؛
موسسه ای جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مددکار باتجربه دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نقشه کش صنعتی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به روش های ساخت و تولید ماشین آلات دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام 2 ردیف شغلی در استان قم
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از مهندسین شیمی ، پلیمر و پتروشیمی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام پشتیبان و مشاور آموزشی در رشت
ویژه افراد جویای کار؛
یک موسسه آموزشی جهت تکمیل پرسنل خود از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در نظرآباد کرج
ویژه افراد جویای کار؛
کارخانه ای جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان ساکن هشتگرد و یا نظر آباد کرج دعوت به همکاری می نماید.