باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول فنی در یک شرکت دارویی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت دارویی جهت تکمیل کادر خود، مسئول فنی استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام منشی اداری خانم در یک شرکت تولیدی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
 یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود، به یک منشی اداری خانم نیازمند است.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس ارشد فروش در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت معتبر و فعال در تولید محصولات پلاستیکی از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس فروش در یک شرکت صنایع
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت صنایع در استان تهران، کارشناس فروش استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار خانم در شرکت بازرگانی در اصفهان
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان اصفهان دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری خانم در یک شرکت مهندسی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر اداری خود، دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند فروشگاه در استان تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر خود، کارمند فروش استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی در اصفهان
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر مالی خود، حسابدار استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مربی مهد کودک در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
 یک مهد کودک، جهت تکمیل کادر خود در استان تهران دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند فروش در مشهد
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت معتبر در مشهد، کارمند فروش و حسابداری استخدام می‌کند.