باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس معمار در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس ارتباط با مشتری در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام گرافیست در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر فعال در زمینه سیستم های نظارت تصویری و تجهیزات شبکه های کامپیوتری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر طراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر طراحی مهندسی قطعات و مبلمان اداری جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر بین المللی نمایشگاهی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر بین المللی نمایشگاهی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس صنایع در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام دستیار لابراتوار ارتودنسی در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک لابراتوار تخصصی ارتودنسی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام پرستار در یک شرکت معتبر دارویی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر دارویی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حسابداری در یک شرکت معتبر تولیدی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.