ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌های تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام ۲ ردیف شغلی در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر و فعال در زمینه تولید و پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌های تهران و البرز افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نقاش در یک کارخانه ماشین‌ آلات کشاورزی
ویژه افراد جویای کار/
یک کارخانه ماشین‌ آلات کشاورزی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس صنایع غذایی در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولید کننده روغن نباتی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس منابع انسانی در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر در زمینه قطعات خودرویی تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت معتبر تولیدی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام بازاریاب حضوری در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک مجموعه انتشاراتی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام طراح در یک شرکت معتبر بازرگانی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر بازرگانی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول دفتر در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام متخصص الکترونیک در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.