ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت پیمانکاری معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام متخصص کامپیوتر و شبکه های کامپیوتری در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مشاور ثبتی در یک موسسه ثبتی حقوقی معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک موسسه ثبتی حقوقی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام عکاس در یک مجموعه تفریحی
ویژه افراد جویای کار/
یک مجموعه تفریحی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت فنی مهندسی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت فنی مهندسی معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس وب در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر فنی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس شیمی و نساجی در  یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر در زمینه تولید مواد شیمیایی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس بازرگانی دریک شرکت تولیدی و بازرگانی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت تولیدی و بازرگانی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس فناوری اطلاعات در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک تیم مشاوره برای حوزه‌های کنترل پروژه و فناوری اطلاعات در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس حقوقی برای کار دفتری
ویژه افراد جویای کار/
یک موسسه حقوقی جهت تکمیل کادر دفتری خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس معمار در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران،از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.