باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار در شرکت بازرگانی در اصفهان
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر مالی خود، حسابدار استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مربی مهد کودک در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
 یک مهد کودک، جهت تکمیل کادر خود در استان تهران دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند فروش در مشهد
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت معتبر در مشهد، کارمند فروش و حسابداری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام پشتیبان دستگاه خودپرداز در استان کرمان
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت معتبر در استان کرمان جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند. 
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت جهت تکمیل کادر فروش خود در استان تهران، از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار در یک شرکت بازرگانی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل پرسنل خود در تهران دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس HSE و کارشناس ژئوتکنیک
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در استان سیستان و بلوچستان استخدام می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار و نیروی خدمات
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا به پخت و پز در تهران دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس واحد مهندسی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولیدی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد آشنا با قطعات خودرو دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در خوزستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به Sql Server دعوت به همکاری می نماید.