باشگاه خبرنگاران -استخدام ۶ ردیف شغلی در یک انتشارات
ویژه افراد جویای کار/
یک انتشارات جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط، دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام سرپرست امنیت شبکه (SOC) در یک شرکت کامپیوتری
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت کامپیوتری، جهت تکمیل کادر خود در تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام دستیار دندانپزشک در یک کلینیک
ویژه افراد جویای کار؛
یک کلینیک جهت تکمیل کادر خود، دستیار دندانپزشک استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کمک حسابدار در دفتر بازرگانی
ویژه افراد جویای کار؛
یک دفتر بازرگانی در خصوص فروش محصولات دریایی، کمک حسابدار خانم استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند امور اداری در یک شرکت تجاری
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تجاری در راستای تکمیل کادر پرسنلی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس برق در یک شرکت پیمانکاری ساختمان
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت پیمانکاری ساختمان جهت تکمیل کادر کارگاهی خود،کارشناس برق استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند مترجم در یک شرکت
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت جهت تکمیل کادر اداری خود، کارمند مترجم خانم استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت صنعتی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت صنعتی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام آبدارچی در یک شرکت پیمانکاری
ویژه افراد جویای کار؛
ک شرکت پیمانکاری تکمیل کادر اداری خود، آبدارچی استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام منشی در یک آژانس مسافرتی
ویژه افراد جویای کار؛
یک آژانس مسافرتی جهت تکمیل کادر خود، منشی خانم استخدام می‌کند.