باشگاه خبرنگاران -استخدام رئیس حسابداری
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط بر مباحث انبار و کنترل موجودی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام چشم پزشک
ویژه افراد جویای کار؛
یک کلینیک تخصصی چشم پزشکی واقع در فلکه اول گوهر دشت کرج دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس منابع انسانی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از بانوان مسلط به PW و قوانین کار و تامین اجتماعی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در کرمان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به نرم افزار های مالی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نماینده علمی
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در شهر اراک استخدام می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در استان خوزستان
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد دارای کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس نرم افزار مسلط به #C
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به #C و MVC(BACK END) دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -دعوت به همکاری در شیراز
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود از افراد مسلط به نرم افزارهای photoshop & corelدعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس تست نرم افزار
ویژه افراد جویای کار؛
موسسه ای جهت تکمیل پرسنل خود از آشنایی با دیتابیس Sql Server به صورت دورکار دعوت به همکاری می نماید.
باشگاه خبرنگاران -استخدام گرافیست و کارشناس تولید محتوا
ویژه افراد جویای کار؛
شرکتی جهت تکمیل پرسنل خود در 2 ردیف شغلی گرافیست و کارشناس تولید محتوا دعوت به همکاری می نماید.