باشگاه خبرنگاران -استخدام بازاریاب در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک مجموعه جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند حسابداری در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس آزمایشگاه در یک شرکت معتبر دارویی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر دارویی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مهندس مکانیک در یک شرکت معتبر تولیدی
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر تولیدی جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول دفتر در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مونتاژ کار در یک شرکت الکترونیکی معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت الکترونیکی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس بازرگانی و امور گمرکی در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت بین المللی معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس تولید محتوا در یک شرکت معتبر
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‌های تهران افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام ۲ ردیف شغلی در تهران
ویژه افراد جویای کار/
یک شرکت معتبر و فعال در زمینه تولید و پخش مواد غذایی جهت تکمیل کادر خود در استان‌های تهران و البرز افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام نقاش در یک کارخانه ماشین‌ آلات کشاورزی
ویژه افراد جویای کار/
یک کارخانه ماشین‌ آلات کشاورزی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.