باشگاه خبرنگاران -استخدام حسابدار ارشد در یک شرکت ساختمانی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت ساختمانی جهت تکمیل کادر خود در استان قم، حسابدار ارشد استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام دستیار دندانپزشک در کلینیک دندانپزشکی
ویژه افراد جویای کار؛
یک کلینیک دندانپزشکی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس امور گردشگری در یک موسسه
ویژه افراد جویای کار؛
 یک موسسه جهت تکمیل کادر خود کارشناس امور گردشگری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام مسئول کنترل کیفی در یک شرکت تولیدی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت در زمینه تولید محصولات پلیمری جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برقکار صنعتی در قم
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت صنعتی، جهت تکمیل کادر خود برقکار صنعتی استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام منشی در یک شرکت تولید لوازم خانگی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت تولید لوازم خانگی، جهت تکمیل کادر خود منشی استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری در یک شرکت در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت جهت تکمیل کادر خود، کارمند اداری استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارشناس توسعه و تحقیق در حوزه کشاورزی
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت، جهت تکمیل کادر خود کارشناس توسعه استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام برنامه نویس در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
یک شرکت کامپیوتری جهت تکمیل کادر خود برنامه نویس استخدام می‌کند.
باشگاه خبرنگاران -استخدام کارمند اداری در یک موسسه حقوقی در تهران
ویژه افراد جویای کار؛
 یک موسسه حقوقی، جهت تکمیل کادر خود، کارمند اداری استخدام می‌کند.