باشگاه خبرنگاران -پیشرفت چشمگیر بازسازی در مناطق سیل زده / عملیات ساخت ۵۴ هزار واحد مسکونی به پایان رسید
گزارش/
عملیات بازسازی در مناطق سیل‌زده با سرعت انجام می‌شود و تا امروز عملیات تعمیرات ۵۴ هزار و ۱۶۵ واحد مسکونی به اتمام رسید.
باشگاه خبرنگاران -بهای اجاره مغازه در منطقه لویزان-شیان چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک مغازه ۶۷ متری واقع در منطقه لویزان-شیان، خیابان شریعتی قبا با مبلغ ۱۰ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره نشینی در منطقه تهران نو چقدر هزینه دارد؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه تهران نو، خیابان مولوی با مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۳۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -قیمت اجاره یک واحد تجاری و اداری در منطقه توانیر چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه منطقه توانیر، خیابان ولیعصر (عج) با مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۵۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -بهای اجاره یک واحد مسکونی در منطقه پیروزی چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۰ متری واقع در منطقه پیروزی، خیابان شکوفه با مبلغ یک هزار تومان اجاره و ۷۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -بهای اجاره یک واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران  چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۰ متری واقع در منطقه نارمک، میدان نهم با مبلغیک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۸۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -نیم نگاهی بر مناسبات و مراودات میان موجر و مستاجر/چالشی که تمامی ندارد
باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد/
باشگاه خبرنگاران -مظنه اجاره یک واحد تجاری و اداری ۶۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۰ متری واقع در منطقه فاطمی، شمال فاطمی با مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره و ۱۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره نشینی در منطقه بهارستان چقدر تمام می شود؟
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۰۰ متری واقع در منطقه بهارستان، خیابان نعیمی با مبلغ ۲ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.