نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۰۰ متری واقع در منطقه اختیاریه، دوراهی قلهک با مبلغ ۲ میلیون تومان اجاره و ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۲۰ تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۰ متری واقع در منطقه شهر ری، دولت آباد با مبلغ یک هزار تومان اجاره و ۷۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره مغازه ۴۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر هزینه دارد؟
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحدتجاری ۴۰ متری واقع در منطقه پونک، سردار شمال با مبلغ ۴ میلیون تومان اجاره و ۸۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۱۹ تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۵ متری واقع در منطقه خانی آباد، خیابان میعاد جنوبی با مبلغ یک میلیون تومان اجاره و ۳۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۱۸ تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۵ متری واقع در منطقه خلیج فارس، شهرک سینا با مبلغ ۹۸۰ هزار تومان اجاره و ۴۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره مغازه ۵۰ متری در مناطق مختلف تهران چقدر هزینه دارد؟
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحدتجاری ۵۰ متری واقع در منطقه ولیعصر، میدان ولیعصر با مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره و ۶۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۱۷ تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۵۵ متری واقع در منطقه فلاح، خیابان کمالی با مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اجاره و ۴۵ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره مغازه در مناطق مختلف تهران چقدر هزینه دارد؟
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحدتجاری ۲۰ متری واقع در منطقه افسریه، خیابان سوم با مبلغ ۴ میلیون تومان اجاره و ۳۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۱۶ تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری واقع در منطقه نازی آباد، خیابان رجایی با مبلغ یک میلیون تومان اجاره و ۲۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -مظنه اجاره یک واحد تجاری در منطقه الهیه چند؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد اداری ۹۸ متری واقع در منطقه الهیه، بر خیابان اصلی با مبلغ ۱۲ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.
باشگاه خبرنگاران -قیمت اجاره یک واحد مسکونی در منطقه ۱۵ تهران چقدر است؟ + جدول
نگاهی به بازار معاملات مسکن/
یک دستگاه واحد مسکونی ۶۵ متری واقع در منطقه کیانشهر، خیابان رجب زاده با مبلغ یک میلیون تومان اجاره و ۵۰ میلیون تومان ودیعه معامله می‌شود.